Talousarvio Pori Sans -fontilla

Porin vuoden 2023 talousarvio etenee kaupunginvaltuustoon

Porin kaupunginhallitus on valmis viemään talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2023 talousarvioesitys on 13,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman kolmannella lukukerralla 7. marraskuuta.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman pääosin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, mutta teki joitakin lisäyksiä ja muutosehdotuksia kaupunginvaltuustolle tehtävään esitykseen. Talousarvioon muun muassa lisättiin sivistystoimialalle 300 000 euroa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukion käyttörahoihin, 200 000 euroa perusopetuksen tuntikehykseen sekä 50 000 euroa lukion tuntikehykseen. Elinvoima- ja ympäristötoimialalle lisättiin 50 000 euroa työllisyydenhoitoon ja 5 000 euroa Karhijärven kunnostukseen sekä 200 000 euroa joukkoliikenteen alennuskampanjoihin.

Talousarvion investointiosassa lisättiin 300 000 euroa infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin katujen perusparantamiseksi. Lisäksi tehtiin 1 200 000 euron lisäys Itä-Porin uuden päiväkodin rakentamiseen päivitetyn kustannusarvion johdosta.

Lopullisen päätöksen vuoden 2023 talousarviosta sekä 2023–2025 taloussuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto 14. marraskuuta.


Talousarvio Pori Sans -fontilla