Silta

Porin yhdyskuntateknisistä palveluista toteutetaan kysely

Porin kaupunki on avannut asukkailleen kaupungin yhdyskuntateknisiä palveluita koskevan verkkokyselyn. Kyselyyn voi vastata 18. kesäkuuta asti.

Silta

Verkkokysely tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden päästä kertomaan mielipiteitään muun muassa katujen ja teiden kunnosta, kunnossapidosta ja talvihuollosta, katuvalaistuksesta, puistojen ja liikuntapaikkojen hoidosta, jätehuollosta sekä pelastustoimesta. 

– Kyselyn avulla asukkailla on hyvä tilaisuus nostaa esiin asioita, joita he kokevat tarpeellisiksi kehittää, kannustaa vs. rakennuspäällikkö Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Avoimen verkkokyselyn ohella yhdyskuntateknisistä palveluista toteutetaan myös otokseen perustuva kirjekysely, joka toimitetaan tuhannelle porilaiselle postitse. 

Kysely on osa FCG Konsultointi Oy:n vuosittain toteuttamaa valtakunnallista kyselyä, joka tehdään samanaikaisesti 19 eri kaupungissa ja kunnassa eri puolilla Suomea. 
 


Silta