Koululainen

Porissa koulut alkavat lähiopetuksessa

Syyslukukausi 2021 Porin kaupungin peruskouluissa ja lukiossa alkaa keskiviikkona 11. elokuuta. Opetus järjestään lähiopetuksena koronaohjeistukset ja -suositukset huomioiden.

Koululainen

Porin kouluissa jatketaan koronaturvallisten toimintamallien noudattamista. Viime kevään tapaan muun muassa turvavälien ja käsihygienian noudattamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös ruokailut järjestetään edelleen porrastetusti. Koulujen henkilökunnalle sekä kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille suositellaan kasvomaskien käyttöä. Maskeja jaetaan kouluissa.

– Lukuvuodelle saadaan hyvä alku, kun koulut aloittavat lähiopetuksessa. Pääsemme muun muassa heti kesälomien jälkeen kiinni mahdollisiin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin aukkoihin. On tärkeää, että jokainen kantaa vastuuta koronaturvallisuudesta. Toivottavasti etäopetukseen ei enää jouduta, mutta kouluillamme on tähänkin erinomaiset valmiudet, sanoo sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki.

Etäopetuksen negatiivisista vaikutuksista lasten ja nuorten koulunkäyntiin on käyty paljon keskustelua julkisuudessa. Porin kouluissa tehdään aktiivisesti työtä sen eteen, että korona-ajan vaikutukset oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

– Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi kouluihimme lisättiin viime lukuvuonna muun muassa tukiopetusta, erityis- ja samanaikaisopetusta sekä koulunkäynnin ohjaajia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Samaa avustusta haetaan nyt alkavalle lukuvuodelle, kertoo opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen

Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat työssä lukuvuoden alusta lukien. Työtavat sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen.

– Koronatilanteen takia kuraattorimme ja psykologimme työskentelevät Porin henkilöstöohjeen mukaisesti soveltuvin osin etänä. Osa asiakastyöstä toteutetaan lähitapaamisina edellyttäen, että tapaamisiin osallistuvat henkilöt ovat terveitä ja eivät ole altistuneita virukselle. Lähitapaamiset järjestetään sovitusti, joten tapaamista edeltää yhteydenpito asiakkaan ja työntekijän välillä, sanoo kavun ja oppimisen tuen perusyksikön esimies Tero Grönmark.

Kouluterveydenhuolto toimii mahdollisimman normaalisti pandemian aikana. Koululaisten terveystarkastukset pyritään järjestämään lukuvuoden aikana koulukohtaisesti sovittuina ajankohtina. Mikäli oppilas on estynyt tulemaan vastaanotolle esimerkiksi hengitystieinfektion oireiden vuoksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta terveydenhoitajalle puhelimitse.

Koulut tiedottavat lukuvuoden aloitukseen liittyvistä menettelyistään ja aikatauluistaan tarkemmin Wilman kautta. Sivistystoimiala seuraa korona-asioiden valtakunnallista ja paikallista viranomaisohjeistusta ja sekä tekee tiivistä yhteistyötä Porin perusturvan kanssa.

Porin kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä on yhteensä noin 7350 oppilasta. Heistä ekaluokalla aloittaa 735 oppilasta. Kaupungin järjestämän koululaisten ohjatun iltapäivätoiminnan eli iltiksen kaikki 675 oppilaspaikkaa on täynnä, mutta jonossa oleville yritetään järjestää paikkoja. Ekaluokkalaiset ovat etusijalla iltis-paikkojen jaossa.

Porin päivälukion opiskelijamäärä on yhteensä 1252 opiskelijaa, joista 380 on uusia lukiolaisia. Ikäluokka on ensimmäinen, jolle lukiokoulutus on maksutonta elokuun alussa voimaan tulleen laajennetun oppivelvollisuuden myötä. Porin kaksi päivälukiota yhdistyivät hallinnollisesti Porin lukioksi 1.8.2021. Lukuvuonna 2021–2022 opetusta annetaan sekä Annankatu 5:n että Tasavallankatu 4:n tiloissa. Elokuusta 2022 lähtien Porin lukion toimipaikka on Tasavallankadulla.

 


Koululainen