Työllistämisen tukeminen

Porissa tehtiin onnistunut työllisyyskokeilu

Työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu on päättynyt vuoden 2018 lopussa ja kaikki kokeilujen piirissä olleet asiakkaat on ohjattu takaisin TE-toimistojen asiakkaiksi. Kokeilusta saatiin Porissa positiivisia tuloksia, sillä työllisyys on parantunut, asiakaspalaute on ollut hyvää ja palvelutarjontaa pystyttiin monipuolistamaan.

Työllistämisen tukeminen

– Olemme saaneet kokeilusta paljon hyvää palautetta. Asiakkaat arvostivat henkilökohtaisia palveluja ja niin sanottua omavirkailija-mallia sekä monipuolisia palveluita, joita kokeilun kautta saivat. Kokeilussa pystyttiin yhdistämään TE-toimiston ja kunnan työllisyys- ja sote-palveluita. Kokeilu loi myös uuden toimintamallin eli pop up -perjantait, joissa annettiin esittelyjä matalalla kynnyksellä vaihtuvalla teemalla, toteaa TYP-päällikkö Jenni Ketonen

Vuonna 2017 Porissa työttömiä on ollut keskimäärin 5683 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita 834 henkilöä. Yli 12 kuukautta työttömänä oli 1869 henkilöä. Marraskuussa 2018 vastaavasti työttömiä oli 4172, joista nuoria 608. Yli 12 kuukautta työttömänä oli 906 henkilöä. 

– Vuoden aikana työttömien määrä on siis vähentynyt 1511 henkilöllä. Uskon, että varsinkin nuorison pitkittynyttä työttömyyttä saatiin kokeilun myötä vähennettyä enemmän, mitä normaalissa taloustilanteessa muuten. Kokeilun aikana asiakkaille saatiin merkittävä määrä erilaisia työllisyysmuutoksia. Esimerkiksi työjaksoja alkoi yli 1500, erilaisia valmennuksia ja kokeiluja yli 2 100 ja koulutuksia yli 550.  Kokeilu päättyi, koska TEM ei antanut sille jatkoaikaa. Me olisimme toivoneet jatkoa, harmittelee työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine

Kunnat maksavat Kelalle työmarkkinatuen maksuosuutta sen mukaan, paljonko henkilöitä on passiivityöttömänä. Porissa maksuosuudet ovat vähentyneet huomattaviakin summia verratessa vuoden 2017 lukuja vuoteen 2018. Marraskuussa 2018 maksuja on maksettu reilut 93 000 euroa vähemmän kuin marraskuussa 2017.

– Kokeilun suunta oli oikea. Mitä enemmän henkilökohtaisia palveluita saadaan annettua, sen parempi. Luvut, miten saatiin henkilöitä osallistumaan, olivat rohkaisevia. Porissa on pystytty menemään ihmisten tarpeet edellä ja huomioitu heidän toiveet. Kokeilu paransi myös yhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja yhteisiä hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää jatkossa. Pettyneitä olemme siihen, että kokeilu loppuu ja taas kuviot joudutaan miettimään uudelleen, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Erno Välimäki

Kokeilun aikana Porissa tarjottiin asiakkaille kuntouttavan työtoiminnan sijaan työelämäkokeilu -palvelua. Asiakkaat saivat työelämäkokeilussa olla myös yrityksissä ja asiakkaille voitiin ostaa työhönvalmennusta tueksi. Kaiken kaikkiaan asiakkaita työelämäkokeilussa on ollut noin 500 kuukaudessa. Reilun vuoden aikana yrityksissä oli kaiken kaikkiaan noin 80 asiakasta, mikä on merkittävä määrä. 

Asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti osa aiemmin kuntouttavassa työtoiminnassa olleista asiakkaista ohjattiin sosiaalisen kuntoutuksen piiriin ja sitä kautta saatiin paremmin heidän tarvitsemia tukitoimia. 

– Työllisyyskokeilun päättyessä palaamme kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön piiriin ja ohjauksia kuntouttavaan työtoimintaan tehdään sekä perusturvan aikuissosiaalityön että työllisyyspalveluiden kautta, sanoo Ketonen.

– Panostamme kokeilevaan ja yhteistyötä tekevään otteeseen verkostoissa, lisää Laine.

Työvoima- ja yrityspalvelukokeilu liittyi eduskunnan kesäkuussa 2017 hyväksymään esitykseen laista julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilusta. Kokeilu toteutettiin ajalla 1.8.2017–31.12.2018. Asiakkaina olivat porilaiset alle 25-vuotiaat, jotka ovat olleet yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti työttöminä ja yli 25-vuotiaat työttömät työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 200 päivää.

Vastuu kokeilussa olleiden työnhakija-asiakkaiden palveluista on siirtynyt takaisin Satakunnan TE-toimistolle 1.1.2019 alkaen. Asiakkuuden siirtyminen TE-toimistoon ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä, vaan TE-toimistosta otetaan heihin yhteyttä tarpeen mukaan.  

 


Työllistämisen tukeminen