Liisanpuiston lähiliikuntapaikka

Porissa toteutetaan liikuntapaikkasuunnitelma – tavoitteena arkiliikunnan lisääminen

Porissa käynnistetään liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen tuleville vuosille. Suunnitelmassa määritellään kaupungin liikuntapaikkaverkoston laajuus ja hoitotaso sekä selvitetään liikuntapaikkojen nykytilaa, käyttöä ja kehittämistoiveita. Asukkaat, liikuntaseurat, kuntapäättäjät ja kaupungin henkilöstö otetaan mukaan suunnitelman laatimiseen.

Liisanpuiston lähiliikuntapaikka

Liikuntapaikkojen hoitovastuu siirtyi sivistystoimialalta tekniselle toimialalle yhtenä teknisten toimintojen auditointiprosessista esiin nousseita toimenpiteitä. Siirron yhteydessä kaikki liikkumisympäristöjen hoito keskitettiin teknisen toimialan infrayksikköön 1.9.2020 alkaen. Liikuntapaikkojen vuokraaminen tapahtuu edelleen sivistystoimialalta, joten tapahtuneen siirron myötä yhteistyötä teknisen toimialan infrayksikön ja sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön välillä on tiivistetty entisestään. Nyt käynnistyvä liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen on osa tätä tiivistynyttä yhteistyötä, joka tähtää kaupungin monipuolisen liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen entistä houkuttelevammaksi.

– Liikuntapaikkaverkoston käyttöön ja hoitoon liittyvän kokonaiskuvan määrittäminen on tärkeää, sillä kaupungin liikuntaverkko on todella laaja. Syksyllä valmistuvasta liikuntapaikkasuunnitelmasta halutaan työkalu, joka ennen kaikkea edistää liikkumista, mutta samalla myös järkevöittää liikuntapaikkaverkoston ja liikuntapaikkojen ylläpitoa ja auttaa niiden hoidon suunnittelussa. Suunnitelma luo myös suuntaviivat tulevien vuosien investointitarpeille, kertoo infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki.

Suunnitelman luomista varten liikuntapaikkaverkostoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin kilpaurheilun, kuntoilun kuin arkiliikunnankin näkökulmasta. Myös esteettömyys ja saavutettavuus sekä erilaiset liikkujaryhmät huomioidaan.

– Liikuntapaikkasuunnitelman avulla edistetään liikkumisen mahdollisuuksia ja kannustetaan kaupunkilaisia fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on luoda sellainen liikuntapaikkaverkosto, joka saa kaikki porilaiset liikkumaan, kuvailee liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Liikuntapaikkasuunnitelmassa huomioidaan käyttäjien näkemyksiä

Käyttäjät otetaan alusta alkaen aktiivisesti mukaan liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen. Vielä toukokuun aikana porilaiset pääsevät osallistumaan sähköiseen kyselyyn, jonka avulla selvitetään liikuntapaikkojen käyttöaktiivisuutta, nykytilaa ja kehittämistoiveita.

– Sekä asukkaille, urheiluseuroille että kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille toteutetaan omat kyselyt, joissa painotetaan kohderyhmästä riippuen esimerkiksi omatoimisen liikunnan ja organisoidun urheilun olosuhteita. Myös lapsille ja nuorille on kyselyssä oma osio, paljastaa viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen.

Kevään ja kesän aikana kerätään pohjatietoja liikuntapaikkasuunnitelmalle ja sitä lähdetään kokoamaan syksyllä. Liikuntapaikkasuunnitelma mene poliittiseen päätöksentekoon syksyn aikana.

Liikuntapaikkaverkoston kehittämistä koskeva suunnitelma laaditaan yhteistyössä liikunnan ja urheilun kehittämiseen erikoistuneen kehittämisosuuskunta SmartSportin kanssa. SmartSportilla on laaja-alaista kokemusta kuntien olosuhdekehittämisen ja strategisen johtamisen prosesseista, ja tällä hetkellä vastaavia liikuntapaikkasuunnitelmia tehdään muun muassa Lappeenrantaan ja Sotkamoon.

 

 

 


Liisanpuiston lähiliikuntapaikka