Porin kulttuuripolku

Porissakin toimiva Kulttuurivoltti-hanke sai merkittävän tunnustuksen

Suomalainen koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoa ja toteuttamista helpottamaan pyrkivä Kulttuurivoltti-hanke ja sen avulla toteutetut kulttuurikasvatussuunnitelmat voittivat EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnon.

Porin kulttuuripolku

Kulttuurivoltti-hankkeen avulla suunniteltua kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan Porissa nimeltä Porin kulttuuripolku. Porissa ja Satakunnassa kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä toteuttaa Porin lastenkulttuurikeskus.

Kulttuurivoltti-hanke on toteuttanut Suomessa kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoa ja toteuttamista helpottava ilmaisen verkkotyökalun, joka nyt sai nyt merkittävän EU:n ja Europa Nostran tunnustuksen.

Kulttuurikasvatussuunnitelmalla tarkoitetaan kunnan tai alueen sopimusta siitä, miten kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta tarjotaan ja toteutetaan jatkuvana osana perusopetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Porin kulttuurikasvatussuunnitelma, Porin kulttuuripolku, valmistui vuonna 2013 laajalla yhteistyössä paikallisten kulttuurilaitosten ja koulujen kanssa. Porin kulttuuripolku -suunnitelma sisältää mm. luokkakohtaisesti ohjeita ja vinkkejä kulttuurikasvatukseen sekä tietoa merkittävistä kulttuurikohteista ja -tapahtumista Porissa.


Porin kulttuuripolku