Osallisuusseminaari

Porista halutaan vuorovaikutteinen kaupunki – osallisuusmalli ja -agentit avuksi

Pori on profiloitunut osallisuuden edelläkävijänä luodessaan ensimmäisten joukossa omaa osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Tämä on herättänyt kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. Tavoitteena on panostaa kaksisuuntaiseen viestintään ja yhteistuottamiseen.

Osallisuusseminaari

– Kaupungin tulee kuunnella, ei vain kuulla. Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Se on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista eli aktiivista toimintaa ja yhteisiin asioihin vaikuttamista, kuvailee viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala

Osallisuuteen on luotu myös työkalu, osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jota ei ole Porissa tehty koristamaan vain työpaikan seiniä. Sitä käytetään oikeasti ja mallista halutaan saada osa kaupungin työntekijöiden arkipäivää. Keväällä aloittaneet osallisuusagentit valmentavat henkilöstöä ja edesauttavat vuorovaikutusta aktivoiden eri väestöryhmiä ja toimijoita osallistumaan. 

– Edistämme lähidemokratiaa ja asuinalueiden kehittämistä. Juuri haettavana olleesta Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahasta saamme osan käyttöömme ja mietimme tulleet hakemukset huomioiden, miten sen avulla kehitetään asuinalueita ja niiden hyvinvointia, toteavat Porin kaupungin uudet osallisuusagentit Elli-Mari Sulonen ja Marika Virtanen.

Uutta toimintatapaa vuorovaikutteisuuteen haetaan myös dialogisilla keskusteluilla, joita tullaan jatkossa käymään ymmärryksen lisäämiseksi. Ennen kuin aletaan suunnittelemaan uusia asioita, luodaan kohderyhmän kanssa ymmärrystä siitä, mitä oikeastaan ollaan tekemässä tai mitä pitäisi tehdä. 

Porilaiset haluavat osallistua

Alkuvuodesta tehdyssä osallisuuskyselyssä ilmenee, että porilaisia kiinnostaa kaupungin toiminta ja he haluavat osallistua asioihin. Vastaajista 90 prosenttia on kiinnostunut toiminnasta ja miltei yhtä iso osa seuraa toimintaa aktiivisesti. 

– Tämähän on juuri se juttu, että osallistamme heitä, joiden arkipäivää suunniteltavat ja päätettävät asiat koskettavat. Toivomme, että jatkossa pääsemme vielä vahvemmin keskustelemaan kaupunkilaisten kanssa ja saamme oikeasti ymmärrystä siitä, mihin asioihin pitää panostaa, osallisuusagentit sanovat. 

Kyselyn perusteella asukkaat toivovat saavansa tietoa kaupungin toiminnasta ennen muuta kaupungin verkkosivujen ja some-kanavien kautta. Myös erilaiset kyselyt olivat mielekäs tapa vaikuttaa asioihin. 

– Vuorovaikutteisia voidaan olla myös verkon välityksellä. Sosiaalisessa mediassa pystyy keskustelemaan ja tänä päivänä siellä viihdytään hyvin, joten se on varmasti hyvä keino lähestyä kaupunkilaisia. Pyrimme tunnistamaan entistä vahvemmin eri asukasryhmiä ja palvelemaan heitä heille ominaisissa kanavissa, pohtivat Sulonen ja Virtanen. 

Tärkeää on, että tieto suunniteltavista ja päätettävistä asioista sekä osallisuusmahdollisuuksista jaetaan avoimesti alusta lähtien. Tieto pitää saada oikealle kohderyhmälle ja myös niille henkilöille, jotka edustavat sitä niin sanottua hiljaisempaa ääntä. 

 


Osallisuusseminaari