Circwaste

Purkukatselmuspilotointi alkaa Porin kaupungin kohteissa

Purkukatselmus on ennen purkutöiden aloitusta suoritettava menettely, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan turvallinen ja tavoitteiden mukainen purkutyö. Purkukatselmusohjeella on tarkoitus kehittää rakennusten ja rakenteiden purkuprosessin laadunhallintaa ja jätehuoltoa.

Circwaste

Purkukatselmus on ennen purkutöiden aloitusta suoritettava menettely, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan turvallinen ja tavoitteiden mukainen purkutyö. Purkukatselmus kattaa kaikki purkuhankkeen vaiheet suunnittelusta loppuraportointiin. Hallitulla purkuprosessilla saadaan haitalliset aineet pois kierrosta ja edistetään purkujätteiden hyödyntämistä. Tavoitteena on luoda yhtenäinen menettelyohje kaikille purkuhankkeille Suomessa. Purkukatselmusohjeella on tarkoitus kehittää rakennusten ja rakenteiden purkuprosessin laadunhallintaa ja jätehuoltoa.

Purkukatselmuspilotointi tehdään Porissa yhteistyönä ympäristö- ja lupapalvelut toimialan, teknisen toimialan ja Circwaste-hankkeen kesken. Asiantuntijatyö ostetaan Ytekki Oy:ltä. Kattohanketta ohjaavat ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, joiden lisäksi mukana on myös muita rahoittajia ja asiantuntijoita.

Porista purkukatselmusmenettelyn pilottikohteiksi on valittu Puunaulakatu 6, Herralahden koulu ja Kaanaan koulu. Purkutyöt alkavat ensimmäisessä kohteessa nyt kesäkuussa ja koulukohteissa todennäköisesti syksyllä 2018. Myös Koivulan päiväkodin saneerausprosessia tarkastellaan kuluvan kesän aikana. Porissa on purkulistalla useita kaupungin kiinteistöjä, joten menettelyn kehittäminen osuu hyvään vaiheeseen.

Porin kaupunki on mukana kiertotalouden edelläkävijäkuntien kumppanuusverkostossa. Ympäristö- ja lupapalveluiden alla toimiva Circwaste – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen -osahankkeessa keskitytään kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen. Hankkeessa muun muassa luodaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto.


Logo


Circwaste