P-tunnus

Raskaan liikenteen järjestelyistä keskustassa teetetään selvitys osallistaen

Porin kaupunginhallitus merkitsi maanantaina tiedoksi Porin Aittaluodon alueella toimivien yritysten lähettämän kirjeen, jossa vaadittiin kaupunkia perumaan teknisen lautakunnan tekemä päätös raskaan liikenteen reittien muutoksesta keskustan alueella. Lisäksi se lähetti kirjelmän teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

P-tunnus

Kaupunginhallitus vaatii, että tekninen toimiala huolehtii siitä, että Yrjönkadun päällystystyö saadaan tehtyä viipymättä Hallituskadun leveydeltä mieluiten vuoden 2018 aikana.

Edelleen kaupunginhallitus edellyttää, että elinvoimayksikkö yhdessä muun elinvoimaketjun kanssa, mukaan lukien tekninen toimiala, teettää ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä suunnittelutyön teollisuuden liikennepoliittisten ratkaisujen selvittämiseksi. Suunnittelussa osallistetaan alueen asukkaita, yrittäjiä, teollisia toimijoita sekä selvitetään raideliikenteen mahdollisuudet teollisuuden kuljetuksille.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan mahdolliset kokeilut aloitetaan vasta suunnitelman valmistumisen ja sen hyväksymisen jälkeen.

Päätös oli yksimielinen.


P-tunnus