Rauman normaalikoulu

Rauman Normaalikoululle myönnettiin kansainvälisen Safe Schools -nimitys ensimmäisenä kouluna Suomessa.

Safe Schools-sertifikaatti luovutettiin juhlallisin menoin Rauman normaalikoulun juhlasalissa 30.4.2019. Sertifikaatin luovuttivat Sabine Distl ja Gudula Brandmayr Safe Schools International-organisaatiosta Itävallasta. Satapelastus onnittelee Rauman norssia hienosta saavutuksesta!

Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoululle myönnettiin Safe Schools -sertifikaatti ensimmäisenä kouluna Suomessa. Sabine Distl ja Gudula Brandmayr Safe Schools International-organisaatiosta Itävallasta luovuttivat sertifikaatin juhlallisin menoin Rauman normaalikoulun juhlasalissa 30.4.2019.

Oppilaitoksessa on kehitetty turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja ja edistetty turvallisuuskulttuuria laajasti. Kehitystyö jatkuu edelleen. Nimityksen saaneita kouluja on maailmassa satoja. Rauman normaalikoulu on ensimmäinen suomalainen nimityksen saanut koulu. Nimitys tarkoittaa, että oppilaitos sitoutuu pysyvästi kehittämään turvallisuuskulttuuria ja ottamaan sen huomioon toiminnassaan. Turvallisuuden edistämiseen otetaan koulussa mukaan kaikki toimijat. Turvallisuusjohtamisen osalta toiminnasta vastaa rehtori. 

Normaalikoulun johtava rehtori Tapio Heino toteaa, että

  • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on määritelty Suomessa koululaissa. Turvallisella opiskeluympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Turvallisen koulun rakentaminen perustuu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun koulun henkilöstön yhteiseen työhön. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria, opiskeluhuoltoa ja niissä toteutettavaa yhteistyötä. 

 

  • Yksittäisen työntekijän toiminnan muuttaminen ei ole kovin tehokasta, vaan tärkeämpää olisi keskittyä muuttamaan koko työpaikkaa turvallista toimintaa mahdollistavaksi.

 

  • Kuitenkin on hyvä aina muistaa, että viime kädessä jokainen kouluyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa oppimisympäristön turvallisuudesta. Turvallisuus ja turvallisuuskulttuuri koostuvat pienistä asioista. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

 

  • Hyvää turvallisuuskulttuuria ei voi ostaa kaupan hyllyltä, se on aina rakennettava itse. Hyvä turvallisuuskulttuuri on selkeästi yhteydessä henkilöstön työhyvinvointiin.

 

  • Koulussa, jossa on oman kaveripiirin ja luokat ylittävää vuorovaikutusta ja rakentavaa ja iloista toimintaa, voi tuntea olevansa osa yhteisöä. Sellaisessa koulussa viihtyy ja kasvaa myös ihmisenä. Turvallisessa ympäristössä on hyvä työskennellä.

 

  • Me emme Rauman Norssissa väitä, että koulumme olisi kaikilta osin turvallinen, mutta me tiedostamme tämän ja yritämme parhaamme mukaan muokata yhteisön asenteita turvallisuutta korostavaksi.

 

Safe Schools-nimitys edellyttää, että koulu sitoutuu toteuttamaan turvallisuuteen liittyviä periaatteita: koulutapaturmia pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään, turvallisuustilanteesta keskustellaan ja mukaan otetaan vanhemmat ja sidosryhmätkin osittain. Turvallisuuden menettelytavat koskevat kaikkia sukupuolia, kaikenikäisiä yhteisön jäseniä, tilanteita ja oppimisympäristöjä.

Rauman normaalikoululla monikaan asia ei muutu tämän nimityksen jälkeen, sillä meillä on ollut monet turvallisuuteen liittyvät menettelyt käytössä jo vuosia. Meille on ollut hyötyä myös siitä, että koulun viereisessä rakennuksessa OKL:ssa tehdään tutkimustyötä oppilaitosturvallisuudesta.

Enää ei voida ajatella niin, että turvallisuusohjelmat suljetaan kansien väliin rehtorin hyllylle, sellaisella turvallisuuden edistämistyöllä ei ole vaikuttavuutta. Turvallisuuden pitää näkyä toiminnassa ja ratkaisuissa, sanoo koulun turvallisuusvastaava Sampsa Kullas. Kullas korostaa, että hän ei vastaa nimikkeestään huolimatta koulun turvallisuudesta, vaan vastuu turvallisuuden edistämisestä on jokaisella yhteisön jäsenillä, oman kehitystasonsa mukaisesti.

Maailman terveysjärjestö (WHO) strategian mukainen Safe Community -toimintamalli kehitettiin kansainvälisessä yhteistyössä 1970-luvulla. Toiminta alkoi Ruotsin Karoliinisesta instituutista, kun kansainväliset toimijat laativat julkilausuman Manifesto for Safe Communities turvallisuuden edistämisestä. Mallin mukaisesti yhteisöt, tavallisimmin kunnat, edistävät turvallisuuskulttuuria aktiivisesti ja laajasti, siten, että hyötyjinä ovat kaikenikäiset kuntalaiset.

Satakunnan pelastuslaitoksen onnittelut normaalikoululle välitti juhlatilaisuudessa kutsuvieraana ollut riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival. Puolitaival on erittäin iloinen normaalikoulun saamasta tunnustuksesta ja pitää sitä kannustavana esimerkkinä kaikille Suomen kouluille. Normaalikoululla on tehty pitkäjänteisesti töitä turvallisuuskulttuurin edistämiseksi, joten tämä tunnustus meni kyllä oikeaan osoitteeseen. 

 

International Safe Schools kotisivut ovat osoitteessa https://internationalsafeschool.com/index.html 


Rauman normaalikoulu