Kaupunginhallituksen nuija

Reposaaren saariston huvilatonttien vuokra-aikoja jatketaan noin 10 vuodella

Reposaaren saaristossa sijaitsevien huvilapalstojen vuokra-aikoja jatketaan noin 10 vuodella. Lisäksi Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vuokrasopimuksia jatketaan pitkäaikaisesti, mikäli se kaavan sisällön perusteella on mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus käytti asiassa otto-oikeutta ja kumosi teknisen lautakunnan tekemät päätökset.

Kaupunginhallituksen nuija

Tekninen lautakunta päätti 23. kesäkuuta jatkaa vuokrapalstojen vuokrasopimuksia 30 vuodella. Loma-asutuksen ja teollisuuden tavoitteiden yhteensovittaminen on osa kaavaprosessia, ja Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavaluonnos on vasta asetettu nähtäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä 22. kesäkuuta.

– Vuokrasopimusten jatkaminen 30 vuodella kaavoitusprosessin tässä vaiheessa altistaa kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellisille ja oikeudellisille riskeille, perustelee kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kaupunginhallitus äänesti kokouksessaan 17. elokuuta asiasta kahden eri ehdotuksen ja pohjaehdotuksen väliltä. Esa Wahlman (sd.) ehdotti, että vuokrasopimuksia jatketaan päätösehdotuksen mukaisesti kymmenellä vuodella, mutta päätösehdotukseen tehdään lisäys, että Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vuokrasopimuksia jatketaan pitkäaikaisesti, mikäli se kaavan sisällön perusteella on mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Petri Huru (ps.) puolestaan ehdotti, että vuokrasopimuksia jatketaan vain viidellä vuodella ja lisäksi Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vuokrasopimuksia jatketaan pitkäaikaisesti, mikäli se kaavan sisällön perusteella on mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Wahlmanin ehdotus voitti äänin 6–5. Wahlmanin ehdotuksen puolesta äänestivät Esa Wahlman, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Erno Välimäki ja Anne Liinamaa. Hurun ehdotusta äänestivät Petri Huru, Juha Kantola, Mari Kaunistola, Satu Hatanpää ja Tommi Salokangas.

Sen jälkeen kaupunginhallitus äänesti Wahlmanin lisäysehdotuksen ja pohjaehdotuksen väliltä. Lopulta kaupunginhallitus päätti lisäysehdotuksen mukaisesti äänin 6–5, että Reposaaressa Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavaluonnoksen alueella sijaitsevien huvilapalstojen vuokrasopimuksia jatketaan 30.11.2030 saakka ja Tahkoluoto–Paakarit-osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vuokrasopimuksia jatketaan pitkäaikaisesti, mikäli se kaavan sisällön perusteella on mahdollista ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Lisäysehdotuksen puolesta äänestivät Esa Wahlman, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Erno Välimäki ja Anne Liinamaa. Pohjaehdotusta äänestivät Petri Huru, Juha Kantola, Mari Kaunistola, Satu Hatanpää ja Tommi Salokangas.

Kaupunginhallitus päätti myös jatkaa kaavaluonnoksen ulkopuolella sijaitsevien huvilapalstojen sopimuksia 31.12.2029 saakka. Vuokrasopimukseen lisätään ehto,​ että vuokran määrää voidaan tarkistaa kesken vuokrakauden,​ mikäli saariston vuokrapalstoja koskeva hinnoittelu vahvistetaan,​ esimerkiksi Tahkoluoto–​Paakarit-osayleiskaavan saavutettua lainvoiman.


Kaupunginhallituksen nuija