Ruokaa lautasella linjastossa

Ruoka-aputoimijoille myönnettiin ylimääräinen avustus

Kaupunginhallitus päätti 31. lokakuuta pidetyssä kokouksessa myöntää ylimääräistä avustusta kolmelle ruoka-apua tarjoavalle yhdistykselle yhteensä 45 000 euroa.

Ruokaa lautasella linjastossa

Avustuksilla voidaan varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset ja ruoka-aputoiminnan häiriöttömyys vuodenvaiheen yli siihen saakka, kunnes vuoden 2023 toiminta-avustukset saadaan maksuun arviolta maaliskuussa.

Avustushakuun saapui määräaikaan eli 12. lokakuuta mennessä neljä hakemusta, joista kolme hakijaa täytti avustuksen myöntämisen kriteerit. Avustusta saavat Elämän Eliksiiri ry 15 000 euroa, Porin Seudun Työttömät ry 10 000 euroa sekä Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry 20 000 euroa. Satakunnan Elämän Leipä ry:lle myönnettävästä avustuksesta vähennetään sille aiemman päätöksen mukaan maksettu 10 000 euroa.

 


Ruokaa lautasella linjastossa