Kaupunginhallituksen nuija

Ruosniemen koulun tilalle uusi koulu

Pääosin alkuperäiskunnossa olevan Ruosniemen koulun tilat sellaisenaan eivät vastaa enää nykypäivän opetuksen tavoitteita ja tarpeita.

Kaupunginhallituksen nuija

Ruosniemen koulun tilalle rakennetaan kokonaan uusi koulu, jonka on tarkoitus valmistua lokakuussa 2020.

Kevään 2018 aikana kilpailutetaan uutta koulua suunnittelemaan pääsevät tahot ja loppuvuosi käytetään suunnitelmien tekemiseen. Vuoden päästä urakasta kerätään tarjouspyynnöt ja työt päästään aloittamaan keväällä 2019. Koululaisten väistötilan tarpeesta päättävät erikseen yhteistyössä tekninen- ja sivistystoimiala.

Kustannuslaskelman mukaan uudisvaihtoehto tulee 20 vuoden tarkastelujaksolla edullisemmaksi kuin peruskorjaus ja vanhan koulurakennuksen laajennus. Pelkkä peruskorjaus on edullisin, mutta laajuudeltaan pienempi, eikä täytä tarveselvityksen toiminnallisia vaatimuksia.

Vanhaa koulurakennusta vastaava uudisrakennus tehdään uudelle tontille. Uusi koulu suunnitellaan niin, että se saadaan tarvittaessa laajennettua vaiheittain noin 1000 oppilaan kouluksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 5. helmikuuta yksimielisesti. Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 8.936.000 euroa ja se tehdään Porin kaupungin omaan taseeseen.


Kaupunginhallituksen nuija