Sampolan puistojen karttakuva

Sampolan puistojen suosikkiluonnos selvillä

Porilaisille järjestettiin äänestysmahdollisuus Sampolan Ilmin- ja Sammonpuistojen puistosuunnitelmaluonnoksista viime lokakuun aikana. Äänestys oli jatkoa vuonna 2019 pidetylle ensimmäiselle osallistamisvaiheelle, jolloin asukkailta kerättiin ideoita ja mielipiteitä kyseisten puistojen suunnitteluun.

Sampolan puistojen karttakuva

Lokakuun osallistamisvaiheessa porilaisia pyydettiin äänestämään suosikkiaan kahdesta eri luonnosvaihtoehdosta, jotka oli laadittu kerättyjen ideoiden ja mielipiteiden pohjalta. Luonnokset saivat ääniä lähemmäs 200. Vastaajista 61 prosenttia piti suosikkinaan luonnosvaihtoehtoa A ja 36 prosenttia vastaajista kannatti luonnosvaihtoehtoa B. Noin 3 prosentissa vastauksista ei esitetty suosikkivaihtoehtoa.

– Äänestystuloksien pohjalta Ilmin- ja Sammonpuiston suunnitelmaa kehitetään siten, että se noudattelee luonnosta A, jonka hyvinä puolina nähtiin mm. runsas ja luonnonmukainen kasvillisuus sekä runsas määrä istumapaikkoja. Koska moni äänestäjä löysi hyviä puolia kummastakin suunnitelmasta, koitamme yhdistää kummankin luonnoksen hyvät puolet lopulliseen suunnitelmaan kuitenkaan liikaa muuttamatta luonnoksen A ilmettä ja viihtyisyyttä. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös alueen olemassa olevat toiminnot sekä puistokokonaisuuden toteutuksesta muodostuva kustannusarvio, kertoo suunnitteluhortonomi Katja Tuomala.

Sampolassa, Kouvon- ja Iskonraitin välissä sijaitsevien puistojen suunnittelua jatketaan parhaillaan äänestystulosten pohjalta eteenpäin. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020-2021 aikana ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2024.

Porin kaupunki kunnostaa puistot alueen muiden muutostöiden myötä.


Sampolan puistojen karttakuva