Rauman paloasema

Satakunnan pelastuslaitos on varautunut koko maakunnan alueella

Satakunnan pelastuslaitos on hyvin varautunut koko maakunnan alueella poikkeukselliseen tilanteeseen Suomessa.

Rauman paloasema

Henkilöstö pidetään tietoisina olemassa olevasta tilanteesta ja  paloasemakohtaisesti seurataan epidemian vaikutusta pelastushenkilöstön terveyteen. Tällä hetkellä pelastustoimen normaalissa valmiudessa ei ole muutoksia. Kaikki hälytystehtävät on pystytty viikon aikana hoitamaan tavanomaisella valmiudella.

Niillä paloasemilla, joissa on ensihoitotoimintaa, tehdään järjestelyt niin, että pelastushenkilöstö ja ensihoito eivät työskentele samoissa tiloissa. Asemien väliset henkilöstösiirrot on keskeytetty ja paloasemille ei oteta vastaan ulkopuolisia henkilöitä.

Suuri osa pelastuslaitoksen tukihenkilöistä on siirretty etätöihin. Jokainen on saanut tämän määräyksen omalta esimieheltään.

Onnettomuuksien ehkäisyn osalta pelastuslaitos on tehostanut digitaalista turvallisuusviestintää. Toistaiseksi hoidetaan ainoastaan välttämättömät valvontatehtävät ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mm. palotarkastustoiminta ja turvallisuusviestintätilaisuudet siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Lisäksi henkilöstöä tiedotetaan päivittäin tapahtuvista muutoksista videon välityksellä kaksi kertaa päivässä. Tähän tilaisuuteen ovat osallistuneet kaikki ammattiryhmät sekä myös etätöissä olevat. 

Sopimuspalokuntien toimintakykyä seurataan myös päivittäin tehtävällä tilanneilmoituksella. Sopimuspalokuntien viikkoharjoittelua toteutetaan virtuaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Paloasemille kokoontuminen on kielletty muussa tarkoituksessa kuin hälytystehtävissä. 
 


Rauman paloasema