EMMA22-harjoitus

Satakunnassa järjestetään toukokuussa alueellinen valmiusharjoitus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa alueellisen valmiusharjoituksen Satakunnassa 18.-19.5.2022.

EMMA22-harjoitus

EMMA22-harjoituksen teemana on alueen kuntien varautuminen kuvitteelliseen väestönsuojelutilanteeseen. Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on järjestää valmiusharjoituksia. Harjoituksia toteutetaan säännöllisin väliajoin kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden hallintoviranomaisten edustajille.

Alueellisia valmiusharjoituksia on järjestetty aluehallintovirastojen johtamina jo yli 11 vuotta, aina vuodesta 2010 alkaen. Toukokuiseen EMMA22-harjoitukseen odotetaan osanottajia jokaisesta alueen 16 kunnasta.
Valmiuslain mukaisesti kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin, poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Valmius kohdata ja toimia erilaisissa turvallisuustilanteissa luodaan normaaliolojen aikana. Niihin varautuminen edellyttää valmiussuunnittelua, materiaalihankintoja, harjoittelua, koulutusta, viestintää ja muita etukäteisvalmisteluja. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen (2021-2025) mukaisesti pelastuslaitos tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua siltä osin kuin on sovittu sekä avustaa asiantuntija- ja yhteyshenkilöroolissa alueen kuntia valmiusharjoitusten toteutuksessa.


EMMA22-harjoitus