SataDiag

Satakunnassa siirrytään käyttämään HPV-testiä kohdunkaulan syövän seulonnassa

Koko Satakunnassa ollaan vuoden 2019 alusta lähtien siirtymässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Suomen kohdunkaulansyövän käypähoitotyöryhmän mukaiseen kohdunkaulan syövän seulontaan. Jatkossa ensisijaisena seulontamenetelmänä on HPV-testi nykyisen Papa-testin sijaan.

SataDiag

Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää kohdunkaulan syövän seulonnat 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Osassa kuntia kutsutaan seulontaan myös 25- ja/tai 65-vuotiaat naiset. Perinteisesti seulonta on toteutettu niin sanotulla Papa-testillä. Uudella HPV-pohjaisella testillä pystytään nykyistä tehokkaammin löytämään kohdunkaulansyövän esiastemuutoksia ja täten vähentämään kohdunkaulan syöpien määrää.

Yleistä HPV:stä

HPV, eli ihmisen papillooma virus, on miltei aina osallisena kohdunkaulan syövässä ja sen esiasteissa. Viruksia on n. 200 eri tyyppiä, joista 13 korkeanriskin virusta liittyvät kohdunkaulan syöpään. HPV-testillä etsitään vain korkeanriskin viruksia. Matalan riskin virukset aiheuttavat mm. ulkosynnyttimien näkyviä kondyloomia, joihin ei liity syöpäriskiä. Suurin osa naisista (n. 80 %) saa joskus elämänsä aikana HPV-virustartunnan. Virus tarttuu herkästi yhdynnässä sekä läheisessä limakalvokontaktissa. Virustartunnasta ei tarvitse olla huolissaan, koska 9 naisella 10:stä virus häviää oman vastustuskyvyn ansiosta 2 vuoden sisään. Vasta pitkittynyt korkeanriskin virustulehdus voi aiheuttaa esiastemuutoksia, jotka hoitamattomina voivat kehittyä syöväksi.

HPV-testi ei sovi käytettäväksi alle 30-vuotiailla, koska nuorilla naisilla HPV-infektion esiintyvyys on suuri, peräti 25–30 %. Tuoreiden tulehdusten löytämisestä ei ole hyötyä, vaan tarkoitus on löytää pitkittyneet virustartunnat. Nuorilla myös HPV-tulehdus ja monet esiasteet paranevat itsestään useammin kuin vanhemmilla naisilla.

Uuden suosituksen mukaan 30 vuotta täyttäneet naiset testataan ensisijaisesti HPV-testillä, nykyisen käytettävän Papa-testin sijaan. HPV-testin etuna on, että se löytää 30–50 % herkemmin kohdunkaulan syövän vaikeat esiasteet. Hoitamalla esiasteet, pystymme ehkäisemään mahdollisen syövän kehittymisen.

Kohdunkaulan syövän seulonta

Uusi seulontatapa ei muuta kohdunkaulansyövän joukkoseulontaprosessia seulottavan naisen näkökulmasta muuten kuin näytteenoton osalta. Seulonnan piiriin kuuluvat naiset saavat edelleen kutsukirjeen näytteenottoa varten. Kutsukirjeessä on toimintaohjeet ja sen avulla kerätään myös tarvittavat esitiedot.

Seula toteutetaan niin, että 30–65-vuotiailta naisilta otetaan HPV-näyte ja Papa-koe kohdun suulta, mutta Papa-näyte tutkitaan vain, mikäli HPV-näyte on positiivinen. Positiivisia HPV-näytteitä löytyy seulassa n. 7 %. Eli naiselta, jolla on negatiivinen HPV-näyte, ei tarvitse laisinkaan tutkia Papa-näytettä.

Mikäli seulassa otettu HPV-näyte on positiivinen, myös Papa-näyte tutkitaan. Jos papassa on lievä solumuutos, HPV-näyte kontrolloidaan 1–2 vuoden kuluttua. Mikäli papassa on merkittävä solumuutos, nainen lähetetään jatkotutkimuksiin. Samoin toimitaan, jos 1–2 vuoden kuluttua otettu kontrolli HPV-näyte on positiivinen. 25-vuotiailta naisilta otetaan pelkkä Papa-koe vanhan seulan mukaisesti.

Seulan ulkopuolella, eli kahden seulakäynnin välissä, ei tarvitse ottaa Papa-koetta tai HPV-testiä ns. varmuuden vuoksi. Seulaan on tärkeä osallistua koska kohdunkaulansyövän esiasteet ja itse syöpä ovat yleensä oireettomia.

Seulontapalvelu toteutetaan yhteistyössä SataDiagin ja Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa.


SataDiag