Perusturva, Maantiekatu

Seuturekry Oy:n sijaispalvelu käyttöön alle kolmen kuukauden sijaisuuksissa

Porin perusturvalautakunta päätti 22.3.2018 kokouksessaan yksimielisesti hankkia lyhytaikaisiin, alle kolme kuukautta kestäviin sijaisuuksiin tarvittavat sijaiset Seuturekry Oy:stä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi, työsopimuksen laadinta palkkaohjelmaan ja palvelussuhteen hallinta aiheuttaa tällä hetkellä esimiehille runsaasti työtä.

Perusturva, Maantiekatu

Seuturekry Oy on tarjonnut perusturvalle palvelua lyhytaikaisten, alle kolme kuukautta kestävien sijaisten tilaamiseksi Seuturekryn kautta. Sijaiset ovat Seuturekryn henkilökuntaa, joten perusturvalle ei synnyt työnantajavelvoitteita lyhytaikaisten sijaisten osalta. Seuturekryn kautta sijainen voidaan palkata vain todelliseen tarpeeseen, esim. aamuvuoron ruuhkaisiin tunteihin. Vapautuvaa esimiestyötä suunnataan toiminnan kehittämiseen ja työn johtamiseen. Erityisiä esimiestyön haasteita liittyy työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin.

Seuturekry Oy on KuntaPro Oy:n omistama henkilöstöpalveluita tuottava tytäryhtiö. KuntaPro Oy:n omistajia ovat Porin kaupungin lisäksi useat muut kunnat ja kaupungit, joille yhtiö tuottaa palveluita. Sekä KuntaPro Oy että Seuturekry Oy ovat suhteessa Porin kaupunkiin hankintalain tarkoittamassa sidosyksikön tai in house -yksikön asemassa. Hankintalain 10 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään. Porin kaupunki voi näin ollen hankkia palveluita Seuturekry Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Uuden toimintatavan valmistelu käynnistyy välittömästi. Palvelun käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ja alkaa vanhuspalveluista, jossa lyhytaikaisten sijaisten tarve on suurin.

 


Perusturva, Maantiekatu