Kesäyliopisto ja kansalaisopisto

Sivistyslautakunta esittää Porin kesäyliopiston lakkauttamista

Porin kaupungin sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin kesäyliopiston toiminta lakkautetaan 31. joulukuuta 2020.

Kesäyliopisto ja kansalaisopisto

Vuodesta 2014 toimineen kesäyliopiston päätoimintamuotoina ovat olleet ammatillinen henkilöstökoulutus, avoin yliopisto, tilauskoulutus ja kaupungin henkilöstökoulutus yhdessä kaupungin HR-yksikön kanssa. Tilauskoulutus on ollut hyvin pienimuotoista, eikä sen järjestäminen lain mukaan saa tuottaa voittoa.

– Myöskään kesäyliopiston järjestämällä ammatillisella täydennyskoulutuksella ei ole alueella paljonkaan kysyntää ja kenttä on hyvin kilpailtu. Avoin yliopisto, Torstai-Akatemia, siirtotenttipalvelu ja yleisötilaisuudet ovat myös olleet kesäyliopiston toimintamuotoja, ja niille on paljon kysyntää, mutta niitä voidaan hyvin jatkaa kansalaisopiston toimintoina. Kaupungin kesäyliopiston toiminnan jatkaminen tässä toimintaympäristössä ei ole enää tarkoituksenmukaista, sanoo sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

Kesäyliopiston lakkauttamisen myötä järjestämisvastuu tulee määritellä uudelleen. Porissa halutaan keskittää sisäistä henkilöstökoulutusta HR-yksikölle ja toimialojen koulutusmäärärahoja on jo siirretty HR-yksikölle vuodelle 2021.

– HR-yksiköllä on jo nyt keskeinen rooli sisäisissä henkilöstökoulutuksissa. Kesäyliopiston koulutussuunnittelija on suunniteltu siirrettävän HR-yksikköön, toteaa Kohtamäki.

Kesäyliopiston budjetti on noin 80 000 euroa vuodessa. Siitä suurin osa on kulunut koulutussuunnittelijan palkkaan. Myös rehtorin, opiston suunnittelijan ja tieto- ja viestintätekniikan suunnittelijaopettajan työajasta pieni osa on budjetoitu kesäyliopistoon. Tuloja vuositasolla on ollut noin 35 000 euroa ja menoja noin 115 000 euroa. Valtionosuus on viime vuosina toiminnan painopisteen siirtymisen myötä pudonnut noin 20 000 euroon vuodessa.

– Säästöä kesäyliopiston lakkauttaminen tuottaa kaupunkitasolla vain vähän eli Suomen kesäyliopistoliiton jäsenmaksun 4000 euroa vuodessa ja kurssihallintaohjelman käyttölisenssin, noin 1900 euroa vuodessa, sillä koulutussuunnittelija jää kaupungin palvelukseen, huomauttaa Kohtamäki.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 5. lokakuuta.


Kesäyliopisto ja kansalaisopisto