Palautelaite

Sote-keskus Cottonin asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun

Sote-keskus Cottonissa otettiin alkuvuonna käyttöön kaksi palautelaitetta, joiden avulla asiakkaiden on helppo antaa palautetta saamastaan palvelusta. Palautetta on myös helppo käsitellä, minkä ansioista perusturvassa pystytään tekemään entistä aktiivisemmin töitä sen eteen, että asiakkaat saavat toivomaansa ja tarvitsemaansa palvelua.

Palautelaite

Palautelaitteiden ensimmäisen kuukauden palautteet saatiin käsittelyyn huhtikuun lopussa. Sote-keskus Cottonin keskushammashoitolassa sijaitsevaan palautelaitteeseen annettiin palautteita ensimmäisen kuukauden aikana jopa 310 kertaa. Palautelaitteessa kysytään mitä palvelua asiakas käytti, suosittelisiko hän perusturvan palveluita ystävilleen tai läheisilleen, mikä palvelussa oli hyvää ja mitä pitäisi kehittää. Suuresta joukosta vastaajia jopa 64 % suosittelisi erittäin mielellään (arvosana 10) keskushammashoitolan ja Pohjois-Porin hammashoitolan palveluita ystävilleen ja läheisilleen.

Palautteesta lasketaan kansainvälisesti käytetty suositteluindeksi (NPS), jonka arvo voi olla välillä -100 – 100. NPS-arvo kertoo, kuinka suuri osa asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme läheisilleen ja tuttavilleen. Mitä suurempi lukema, sitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat. Keskushammashoitolan ja Pohjois-Porin hammashoitolan NPS-arvo oli ensimmäisen käyttökuukauden ajalta 77.00, eli suurin osa vastaajista on suosittelijoita.

Kehitettäviä asioita asiakkaat nostivat esiin esimerkiksi palveluun pääsyn nopeuden (24 %), jatko-ohjeiden antamisen (12 %) sekä asiakkaan mielipiteen huomioimisen (15 %). Palvelussa oli palautteen mukaan hyvää erityisesti hyvä ja asiallinen kohtelu (24 %) sekä asiantunteva henkilökunta (19 %).

Palautetta muista sote-keskuksen terveys- ja sosiaalipalveluista annettiin yhteensä 44 kertaa. Näihin palveluihin kuuluu muun muassa sosiaalipalvelut, fysioterapia, lääkärin ja hoitajien vastaanotot, neuvonta ja ohjaus, neuvola sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Näiden palveluiden asiakkaista 60 % suosittelisi palveluitamme ystävilleen tai läheisilleen erittäin mielellään (arvosana 10). Erittäin hyvänä palvelussa asiakkaat pitivät hyvää ja asiallista kohtelua (27 %), asiantuntevaa henkilökuntaa (24 %) ja sitä, että palvelu vastasi hyvin siihen tarpeeseen, jonka vuoksi asiakas tuli vastaanotolle (12 %). Palveluiden NPS-arvo oli 72.50.

Palautelaitteet myös muihin sote-keskuksiin helpottamaan asiakaspalautteen antamista

Palautelaitteita tullaan hankkimaan jatkossa lisää ja ne sijoitetaan läntiselle ja itäiselle alueelle. Palautelaitteet on liikuteltavissa toimipisteeltä toiselle, jolloin palautetta pystytään keräämään tasaisin väliajoin myös eri terveysasemilta, esimerkiksi Merikarvialta ja Noormarkusta.

Internetlomakkeella ja kasvokkain annettavan palautteen lisäksi asiakkaiden toivotaan antavan palautetta saamastaan palvelusta myös palautelaitteen kautta. Näin pystytään koostamaan todellinen kuva siitä, millaista palvelua asiakkaat kokevat saavansa. Sekä kehut että kehittämiskohteet ovat arvokasta palautetta palveluiden kehittämiseksi.

 


Palautelaite