Ränsistynyt aita

Taas tullaan kyttäämään

Vuosittain keväällä tarkastellaan tietyn asuinalueen pihojen siisteyttä ja luvatonta rakentamista. Tänä vuonna kevätkierros suuntautuu Vähäraumalle ja Musaan 3.–6.4. Tarkoituksena ei ole kytätä ihmisiä, vaan edistää hyvää ympäristöä, joka on viihtyisä, terveellinen ja turvallinen.

Ränsistynyt aita

Rakennetun ympäristön tarkastaja Paula Virtaniemi osallistuu havainnointikierrokselle jo seitsemättä kertaa, ympäristöinsinööri Joni Mustoselle kierros on ensimmäinen. 

– Minä kiinnitän huomiota muun muassa luvattomiin varasto- ja katosrakennelmiin ja pystyyn lahoaviin aitoihin, kertoo Virtaniemi, jonka työtä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

– Minun työtäni ohjaa jätelaki. Tarkkailen, ettei pihoilla ole romuautoja tai pursuilevia jäteastioita, täydentää Mustonen. Havaintoja tehdään autosta käsin ja kiinnittäen huomiota kokonaisuuteen.

Vähärauma ja Musa ovat vanhoja ja sokkeloisia asuinalueita, joissa on asuttu jo pitkään. Kesäisin rehevä kasvillisuus antaa armoa, mutta keväällä pihat ovat paljaina.

– Tavaraa on mahdollisesti ehditty keräämään jo pitkään, toteaa Mustonen.

– Ja silmä on ehtinyt tottua pihan kasoihin, täydentää Virtaniemi.

Piha siistiksi kesän aikana

Rakennuksia pelkästään Vähäraumalla on jo yli 1000. Töitä tarkastajille on siis tiedossa. Jos jotain huomautettavaa löytyy, lähtee asukkaalle toukokuun aikana postitse kehotus hoitaa asia kuntoon. Joskus tarvitaan tarkastuskäynti, jolloin asukkaalla on mahdollisuus olla paikalla kertomassa näkemyksensä. Pihansa tilannetta on aikaa parantaa koko kesän ajan.

Kehotuksessa vaadittavat toimenpiteet kannattaa tehdä määräajassa, koska se on ilmaista. Jos toimenpiteiden toteuttamista täytyy vauhdittaa lautakunnan antamalla päätöksellä, tietää se asukkaalle yli 600 euron laskua ja mahdollista merkintää kiinteistörasitteessa. Viime vuonna Liinaharjan ja Tiiliruukin asuinalueilla tehty kierros johti noin kymmeneen kehotukseen tilanteen parantamiseksi.


Ilmakuva Vähärauma

Tällä kertaa naapuri ei ole syyllinen

Molemmat virkamiehet toteavat hymyillen, että tällä kertaa ei voi syyttää naapuria valituksen tekemisestä. Virkamiesten piikkiin menee lain edellyttämien vaatimusten tarkkailu.

– Ihmiset ovat ymmärtäväisiä ja tekevät pääsääntöisesti pyydetyt asiat. Kun on siistiä, kaikkien, myös ympäristön, on hyvä olla, toteaa Virtaniemi.

Tarkastajat toivoisivat enemmänkin vuorovaikutusta asukkaiden kanssa, sillä keskellä päivää pihoilla on kovin hiljaista.

Loppuun Virtaniemi ja Mustonen esittävät toiveen kuntalaisille: ”Huomioikaa toisenne!” Omaa pihaa kannattaa katsoa naapurin silmin: jos joku kasa on poissa omista silmistä, saattaa se olla juuri siinä kohtaa, jossa aamukahvia siemailevan naapurin silmä lepää.

Porin kaupunki on mukana kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtäävässä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Ympäristökasvatukseen keskittyvässä Luuppi-osahankkeessa kannustetaan lainaamaan työkaluja, luopumaan tarpeettoman tavaran varastoinnista ja kierrättämään tehokkaasti materiaaleja.
 


Luuppi-kiertotaloushankkeen logo


Ränsistynyt aita