Merimaisema ja pilvinen taivas

TAHKOLUODON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS YHDISTÄÄ SATAMAN KEHITTYMISEN JA SAARIMÖKKIEN SÄILYMISEN

Porin kaupunkisuunnittelu on valmistellut Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan luonnoksen, joka tulee nähtäville kesän ajaksi. Yleisötilaisuus pidetään 18. elokuuta Porin kaupungintalolla.

Merimaisema ja pilvinen taivas

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina 22. kesäkuuta ja päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten.

Yleiskaavan päätavoite on edelleen turvata sataman ja siihen liittyvien muiden toimintojen säilyminen ja kehittymisedellytykset. Tämän rinnalla pyritään säilyttämään Reposaaren saariston mökkitontit nykyisessä käytössään. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja ranta-alueella suoraan rakentamista ohjaavana, jolloin poikkeuslupien tarve poistuu. 

Voimalinjan alle jääviä alueita lukuun ottamatta luonnoksessa on merkitty säilyvinä kaikki mökkien rakennuspaikat. Tulvavaara ja saarien pieni koko rajoittavat kuitenkin rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta niin, että osa mökkipalstoista joudutaan merkitsemään rantasaunan rakennuspaikkoina. Vanhojen kalastajatilojen säilymistä edistetään arvomerkinnällä.

Satama-alueen laajentumista esitetään Tahkoluodon eteläpuolella olevalle matalikkoalueelle, jonne syvän alueen reunaan on mahdollista myös uuden satama-altaan ja syväväylän rakentaminen. Kemikaalisataman ja siihen liittyvän varastoinnin edellytykset turvataan /kem -merkinnöin. Kemikaaleihin liittyvä suuronnettomuusriski on uudelleen selvitetty, minkä seurauksena tästä aiheutuvat rajoitteet on voitu poistaa saarien vapaa-ajan käytöstä.

Kaavaratkaisu tarkentuu vielä ehdotusvaiheessa uudella meluselvityksellä ja luontoselvityksellä. Ketaranlahden ja Tukkiviikin ranta-alueiden luontoarvot on kuitenkin jo alustavasti voitu tuoda esiin luonnoksessa. Ehdotusta laadittaessa otetaan huomioon luonnoksesta saatavat viranomaislausunnot ja muu palaute. 

Tahkoluoto-Paakarit yleiskaavaluonnoksen aineistot löytyvät Porin kaupungin verkkosivuilta.


Merimaisema ja pilvinen taivas