Taidemuseon Chorus sinensis -näyttelyn katumainos

Taidemuseon Taide, eläin ja ihminen -luentosarja alkaa

Taidemuseon Chorus sinensis -näyttelyyn kytkeytyvä puheohjelma alkaa ensi viikolla. Luennot tuovat mukanaan uutta pohdittavaa taiteesta, eläimistä ja ihmisistä. Tilaisuudet järjestetään taidemuseon luentosalissa (2.kerros) ja niihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Taidemuseon Chorus sinensis -näyttelyn katumainos

PUHEOHJELMA | Taide, eläin ja ihminen

Luento
Elisa Aaltola: Ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta

K e 24.8. klo 18.30 | vapaa pääsy

Filosofian tohtori Elisa Aaltola on eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiaan keskittynyt filosofi. Hän työskentelee dosenttina ja tutkijana Turun yliopistossa.

 

Luento
Antti J. Lind: Merimetsot Satakunnassa

La 3.9. klo 14 | vapaa pääsy

BirdLife Suomen ry:n lintuasiantuntija Antti J. Lind kertoo alueen merimetsokannasta.

 

Sana merimetsolle -keskustelutilaisuus
Ke 14.9. klo 18.30 | vapaa pääsy

Keskustelijat ovat eläinten yhteiskunnallisiin asemiin ja kulttuurisiin merkityksiin perehtyneitä asiantuntijoita. Tilaisuuden vetäjä on kirjallisuudentutkija Karoliina Lummaa. Merimetson ja ihmisen yhteinen historia on Suomessa katkonainen ja konfliktien varjostama. Keskustelutilaisuudessa merimetson asemaa pohditaan lajienvälisten suhteiden näkökulmasta. Lähtökohtana on ihmistieteellinen eläintutkimus, joka tarkastelee ihmisten ja eläinten välisiä vuorovaikutussuhteita, niiden historiallista rakentumista ja kulttuurisia ilmentymiä. Tilaisuudessa kysytään, mistä pohjimmiltaan kiistellään, kun kiistellään merimetsoista. Pitäisikö kiistassa kuunnella merimetsoakin, ja miten se tapahtuisi?

 

Chorus sinensis -näyttelyn esittely
La 24.9. klo 13 | vapaa pääsy
Näyttelyn kuraattori Ulla Taipale.


Taidemuseon Chorus sinensis -näyttelyn katumainos