Maksut

Terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu astunut voimaan

Päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille, EU-uimarannoille, uimahalleille, liikuntapaikoille ja vesilaitoksille on tullut vuoden 2022 alusta alkaen uusi vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Maksu on määrätty uudistetussa terveydensuojelulaissa ja sen suuruus on 150 euroa vuodessa.

Maksut

Luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on määritelty terveydensuojelulain liitteessä. Mikäli samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran.

Esimerkiksi jos samalla toimijalla on liikuntakeskuksessa uimahalli, kuntosali ja muita liikuntatiloja, peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri osoitteissa sijaitsevista toiminnoista peritään jokaisesta oma perusmaksunsa.

– Perusmaksuvelvoite tulee suoraan terveydensuojelulaista. Maksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa. Perusmaksulla ei ole vaikutusta tarkastuksista ja ilmoituksen käsittelystä perittäviin maksuihin, terveysinsinööri Heidi Rosenblad selventää.

Mikäli toimijan toiminta on loppunut tai sen tiedetään loppuvan helmikuun 2022 aikana, tulee asiasta ilmoittaa sähköpostitse terveysvalvonta@pori.fi laskun välttämiseksi.

Toiminnan lopettamiseen liittyvä ilmoitus on maksuton. Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta. Toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa myös sähköpostilla terveysvalvonta@pori.fi


Maksut