Pori-paidat

Tiedoksi työvoima- ja yrityspalvelukokeilun asiakkaille

Pori-paidat

Porin kaupunki on ollut mukana alueellisessa työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa ajalla 1.8.2017-31.12.2018. Reilun vuoden kestäneessä kokeilussa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulla oli n. 2700 TE-toimiston työnhakija-asiakkaan palvelu. Kokeilussa yhdistettiin kaupungin työllisyys- ja sote-palvelut TE-toimiston palveluihin tavoitteenaan kokonaisvaltaisempi palveluohjaus ja työllistymisen edistäminen.

Vastuu kokeilussa olleiden työnhakija-asiakkaiden palveluista siirtyy takaisin Satakunnan TE-toimistolle 1.1.2019 alkaen. Asiakkuuden siirtyminen TE-toimistoon ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä, vaan TE-toimistosta otetaan heihin yhteyttä tarpeen mukaan. Asiakkaiden tulee hoitaa kaupungin kokeilun henkilöstön kanssa sovitut asiat ja pitää yhteystiedot ajan tasalla. TE-palveluiden valtakunnalliset puhelinpalvelut ja sähköiset palvelut (www.te-palvelut.fi>oma asiointi) ovat käytössä koko ajan. Asiakkuuden siirtyminen ei aiheuta muutoksia työttömyysturvaan. Lisätietoa www.te-palvelut.fi/satakunta tai Porin kokeilun infopuhelin 044 701 8001.  


Pori-paidat