Porin seudun kansalaisopiston ja kesäyliopiston sisäänkäynti

Toivottu uusi maahanmuuttajien lukutaitokoulutus alkaa Porissa

Porin kaupunki aloittaa aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen. Kyseessä on valtakunnallisesti uusi koulutusmuoto, jota järjestävät pääasiassa kansalais- ja työväenopistot.

Porin seudun kansalaisopiston ja kesäyliopiston sisäänkäynti

– Olemme saaneet paljon toiveita tämän koulutuksen toteuttamisesta. Koulutuksen kautta Pori haluaa ottaa vastuuta maahanmuuttajien lukutaidon kehittämisestä ja sitä kautta heidän kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksiensa parantamisesta, kertoo kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen.

Lukutaitokoulutus toteutetaan kokeiluluontoisesti Porin seudun kansalaisopistossa 29.10.–14.12.2018 ja sitä on tarkoitus jatkaa kevätlukukaudella. Koulutus on suunnattu niille, jotka eivät ainakaan tässä vaiheessa osallistu aikuisten perusopetukseen tai kotoutumiskoulutukseen, ja jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. Samalla he saavat valmiudet latinalaisen kirjainjärjestelmän hyödyntämiseen myös muiden kielten opiskelussa.

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Kurssilaiset valitsee ja ohjaa koulutukseen Porin kaupungin aikuissosiaalityö ja Satakunnan TE-toimisto. Kansalaisopisto on valmistellut koulutusta yhdessä näiden tahojen kanssa ja yhteistyö jatkuu koulutuksen aikanakin, sanoo Kaasinen.  

Ensimmäisen koulutusryhmän koko on maksimissaan 15 henkilöä. Opetusta järjestetään noin kolme oppituntia joka arkipäivä, yhteensä 16 oppituntia viikossa. Koulutus toteutetaan opetushallituksen hyväksymän maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen mukaan.

Syyslukukaudella Porin seudun kansalaisopistossa jatkuu entiseen tapaan kaikille maahanmuuttajille tarkoitetut suomen kielen alkeis-, jatko- ja keskustelukurssit. Näiden lisäksi kansalaisopistossa on paljon edullisia kursseja, joilla ei suomen kielen osaamista tarvita, tai joiden opettajat voivat kommunikoida myös esimerkiksi englannin kielellä.

Kuva: Peppi Kokkonen


Porin seudun kansalaisopiston ja kesäyliopiston sisäänkäynti