asema-aukio

Tulevaisuuden puistot ja julkiset ulkotilat puheenaiheena Porissa

Kymmenen suurimman kaupungin vihertoimialat kokoontuivat tällä viikolla Porissa. Tapahtuma pidetään säännöllisesti vuoden välein kymmenen suurimman kaupungin vihertoimen välillä. Päivien ohjelma keskittyi tulevaisuuden puistoihin ja niihin liittyviin haasteisiin. Mukana oli myös tulevaisuudentutkija Ilkka Halava, jonka luento herätteli ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista ja asukkaiden odotuksista julkisilta viheralueilta.

asema-aukio

– Kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen ovat suurimpia tulevaisuuden haasteita viheralueiden osalta, toteaa Kaupunginpuutarhurien seuran puheenjohtaja Timo Koski. Puistot ovat tulevaisuudessa yhä moninaisempia eri toimintojen kohtaamispaikkoja. Ne ovat sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja ja niissä järjestetään paljon tapahtumia. Lisäksi niiden tulee tarjota myös virkistystä ja mahdollisuus rauhoittumiseen ja erilaiseen harrastamiseen. Näiden ohella  viheralueilla on suuri rooli myös ilmastonmuutoksen tuomien uhkien hoitamisessa. Niissä tulee muun muassa käsitellä hulevesiä.

– Ratkaisuja tulee miettiä kymmeniä vuosia eteenpäin. Tulevaisuuden viheralueita tehtäessä vaaditaan kykyä tehdä rohkeitakin päätöksiä. Puistoja ei voida pitää reservialueina, kun muut kaupungin toiminnot tarvitsevat lisätilaa. Puistoilla on laajat ja moniulotteiset merkitykset ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden mahdollistajana. Ne tulee tunnustaa ja niitä tulee kunnioittaa. Luontoyhteyden säilyminen myös kaupungissa on ensiarvoisen tärkeää. Viheralueita tulee olla riittävästi myös kaupungeissa eikä vain niitä ympäröivillä luontoalueilla.          

– Päivien aikana keskusteltiin kaupunkien omien vihertoimialojen tilanteista saaden käsityksen kokonaiskuvasta Suomessa, kertoo Porin kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen. Monet kaupungit ovat koosta riippumatta samantyyppisten haasteiden edessä.


kaupunginpuutarhurit

Suurimpien kaupunkien vihertoimialojen edustajat Porissa. Kuva: Katja Tuomala.

 

Lähitulevaisuuden haasteet ja muutokset ovat Kosken mukaan arkipäivän toimintaa kaupungeissa. Niihin tulee pystyä vastaamaan kaupungin omalla osaamisella, tietotaidolla ja jatkuvalla kehittymisellä.

– Poriin saapuneet vieraat saivat kattavan kuvan Porin viheralueesta ja kansallisesta kaupunkipuistosta maastokäyntien lomassa, jonka aikana tutustuttiin muun muassa Porin uuteen matkakeskukseen ja Karjarannan asuntomessualueeseen projekteissa mukana olleiden kaupungin asiantuntijoiden opastamana, toteaa viherhoitopäällikkö Veijo Marin.


asema-aukio