Päivähoito

Tutustumispäivä avoimissa päiväkodeissa

Porissa toimii kuusi avointa päiväkotia. Kiertokadun, Kalaholman, Onnenkiven, Piilitien, Punakylän sekä Viikinäisten avoimissa päiväkodeissa järjestetään vapaapääsyinen tutustumispäivä 3. syyskuuta kello 9-14.

Päivähoito

Avoimet päiväkodit tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle. Toimintaan osallistuminen on maksutonta kotihoidossa oleville 2–5-vuotiaille lapsille. Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen.

Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen.

– Ohjatussa ryhmässä lapset tutustuvat toisiinsa ja solmivat kaverisuhteita. Erilaisia taitoja harjoitellaan sisällä ja ulkona tapahtuvan leikkitoiminnan myötä. Ryhmille järjestetään myös yhteisiä tapahtumia ja retkiä, kertoo varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki

Avointen päiväkotien toiminta on osaviikkoista ja osapäiväistä. Päivittäinen toiminta-aika on korkeintaan kolme tuntia. Avoimessa päiväkodissa ei tarjota aterioita, joten lapset syövät päivän aikana omat eväät.

Ilmoittautuminen avointen päiväkotien ryhmiin on keväällä, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden, kuten esimerkiksi nyt tulevan tutustumispäivän yhteydessä.

Perhekerhot

Avoimissa päiväkodeissa järjestetään myös perhekerhotoimintaa. Kerhossa lapsiperheillä on tilaisuus tavata muita lapsiperheitä. Toiminta painottuu vapaaseen leikkiin ja perheiden yhdessäoloon. 

– Toimintaan osallistuvat siis lapset ja aikuinen yhdessä. Yhteinen toiminta voi olla esimerkiksi musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa, kokkailua tai retkeilyä. Aikaa on aina myös vapaalle seurustelulle, sillä tärkeintä on, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevat perheet voivat tavata toisiaan ja tutustua, toteaa Välimäki. 

Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Toiminta on maksutonta.


Päivähoito