Kuvassa palomies on polvillaan nostolavan korissa ja ojentaa kättään katsojan suuntaan.

Tuuli, Aila ja korona työllistivät pelastuslaitosta vuonna 2020

Pelastuslaitoksen kokonaistehtävämäärä säilyi aiempien vuosien tasolla, mutta tehtäväluokittain muutokset olivat suuria. Vahingontorjuntatehtävät lisääntyivät ja ensivastetehtävät vähenivät. Myös koronalla oli vaikutusta pelastuslaitoksen arkeen.

Kuvassa palomies on polvillaan nostolavan korissa ja ojentaa kättään katsojan suuntaan.

Myrskyt aiheuttivat vahingontorjuntatehtäviä, koronaohjeet vähensivät ensivasteita

Pelastustoimen tehtävien kokonaismäärä säilyi vuonna 2020 lähes ennallaan vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 tehtäviä kirjattiin yhteensä 5564 ja vuotta aiemmin 5561. Tehtäväluokittain vuoden 2020 aikana tapahtui kuitenkin muutamia merkittäviä muutoksia. Erityisesti vahingontorjuntatehtävien määrä (1176) oli poikkeuksellisen korkea. Lukema lähes kolminkertaistui vuoteen 2019 verrattuna, jolloin kyseisiä tehtäviä oli Satakunnan alueella 418. Tehtävien korkea määrä liittyy Satakuntaa koetelleisiin myrskyihin. Kuluneelta vuodelta jäikin koronan lisäksi erityisesti mieleen helmikuussa meriveden pinnan ennätyskorkeuksiin nostanut Tuuli-myrskymatalapaine, sekä syksyn Aila- ja Liisa-myrskyt.

Toinen merkittävä muutos tehtäväluokkien osalta liittyi ensivastetehtäviin, joita vuonna 2020 kirjattiin 841. Näiden tehtävien määrä putosi lähes puolella edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin ensivastetehtäviä oli 1646. Ero tehtävämäärissä selittyy ensisijaisesti koronaviruksen vuoksi tehdyllä hälytysohjemuutoksella, jonka myötä ensivasteyksikkö lähetettiin vain kiireisimpiin ensihoidon hätätilanteisiin.

Muilta merkittäviä muutoksia pelastustoimen tehtävämäärissä ei tapahtunut. Maastopalojen ja liikennevälinepalojen määrässä oli hieman kasvua, mutta rakennuspalojen ja liikenneonnettomuuksien määrä puolestaan väheni edellisestä vuodesta. Pelastustoimea työllistäneet suurimmat yksittäiset tulipalot olivat Narvin tehtaan palo 16.7. Rauman Lapissa sekä tyhjän kanalan palo Eurassa 15.11.

Ensihoidossa suojaimet ja desinfiointiaineet kovassa käytössä

Ensihoidon tehtävien kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 267 tehtävällä. Vuonna 2020 tehtäviä oli yhteensä 16075 ja vuonna 2019 tehtäviä oli 15800. Vuonna 2020 ajetuista ensihoitotehtävistä kiireelliseksi luokiteltuja (A- ja B-vaste) oli yhteensä 3180. Porin toimialueella tehtävien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 432 tehtävällä ja Raumalla ensihoidon tehtävät puolestaan vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 157 tehtävällä. Maaliskuun puolivälissä koronaviruspandemian saavuttaessa Suomen, väheni ensihoidon päivittäiset tehtävät aluksi noin 20 %. Päivittäiset tehtävämäärät palasivat kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä aiemmalle tasolle.

Vaikka koronavirus ei aiheuttanut ensihoidolle erityistä tehtäväpiikkiä, oli vuosi kuitenkin ensihoitajille erityinen. Porissa ensihoitajana työskentelevä Salla Puolitaival kertoo koronan näkyneen mm. siinä, että jokaisella tehtävällä on huolehdittu aiempaa tarkemmin suojautumisesta ja tehtävien jälkeen kaluston desinfioinnit on jouduttu tekemään hyvin perusteellisesti. Myös kohteisiin tehtävistä ennakkotiedusteluista samoin kuin infektiopotilaiden hoitopaikan valintaa koskevista puheluista on tullut jokapäiväistä rutiinia.

Turvallisuusviestintä painottui tapahtumien sijasta sosiaaliseen mediaan

Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien lisäksi koronaviruksella oli myös vaikutuksia pelastuslaitoksen muuhun arkeen. Vuoden aikana maakunnallisesta koronatilanteesta riippuen paloasemilla on jouduttu tekemään rajoituksia vierailukäynteihin ja jopa oman henkilöstön liikkumiseen. Koronan vuoksi myös osa palotarkastuksista jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen ja turvallisuusviestinnässäkin jouduttiin miettimään uusia keinoja, kun tapahtumiin osallistuminen ja kokoontumiset eivät olleet mahdollisia. Erilaisia koulutuksia on järjestetty videoyhteyksien avulla ja sosiaalista mediaa on hyödynnetty viestinnässä aiempaa monipuolisemmin.
 

Tarkemmat tiedot Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta julkaistaan maaliskuussa toimintakertomuksen yhteydessä.


Kuvassa palomies on polvillaan nostolavan korissa ja ojentaa kättään katsojan suuntaan.