Satakunnan pelastuslaitos, logo

ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Toimijat, joiden kemikaalien käsittely on laajamittaista, joutuvat arvioimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa ulkopuolisille aiheutunutta vaaraa. Tällöin myös pelastuslaitos on velvoitettu varautumaan mahdolliseen onnettomuuteen ja laatimaan tästä oman suunnitelmansa. Suunnitelmaa kutsutaan ulkoiseksi pelastussuunnitelmaksi (SM asetus 612/2015).

Satakunnan pelastuslaitos, logo

Satakunnan pelastuslaitos on valmistellut Metsä Fibre Rauma sellutehtaalle ulkoista pelastussuunnitelmaa ja asettanut suunnitelman julkisesti nähtäville Rauman paloasemalla, Sahankatu 4 ajalle 1.3 – 15.3.2019. Lisätietoja suunnitelmasta saa ottamalla yhteyttä suunnitelmasta vastaaviin kari.kankaanpaa@satapelastus.fi tai janne.kumpulainen@satapelastus.fi. Lisätietoa saa soittamalla Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen puh 02 6211500.

Kuntalaiset voivat esittää suunnitelmasta huomioita yleisötilaisuudessa, joka järjestetään Rauman paloasemalla Sahankatu 4, 19.3.2019 kello 17:00-19:00, tai lähettämällä huomiot sähköpostilla edellä annettuihin osoitteisiin ennen kuulemistilaisuutta. Esitetyt huomiot arvioidaan ja tarvittaessa ulkoista pelastussuunnitelmaa korjataan.


Satakunnan pelastuslaitos, logo