Satapelastus logo

ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN.

Satakunnan pelastuslaitos on valmistellut Harjavallan suurteollisuuspuiston ulkoista pelastussuunnitelmaa ja asettaa suunnitelman nähtäville Harjavallan paloasemalle.

Satapelastus logo

ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Toimijat, joiden kemikaalien käsittely on laajamittaista, joutuvat arvioimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa ulkopuolisille aiheutunutta vaaraa. Tällöin myös pelastuslaitos on velvoitettu varautumaan mahdolliseen onnettomuuteen ja laatimaan tästä oman suunnitelmansa. Suunnitelmaa kutsutaan ulkoiseksi pelastussuunnitelmaksi (SM asetus 612/2015).

 

Satakunnan pelastuslaitos on valmistellut Harjavallan suurteollisuuspuiston ulkoista pelastussuunnitelmaa ja asettaa suunnitelman nähtäville Harjavallan paloasemalle, Teollisuuskatu 16 ajalle 2.5-16.5.2019. Lisätietoja suunnitelmasta saa ottamalla yhteyttä suunnitelmasta vastaavaan miikka.jylha@satapelastus.fi. Lisätietoa saa soittamalla Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen puh 02 6211500.

 

Suunnitelman esittelytilaisuus pidetään Harjavallan paloasemalla 8.5.2019 klo 9-11. Kuntalaiset voivat esittää suunnitelmasta huomioita kyseisessä tilaisuudessa tai lähettämällä huomiot sähköpostilla yllä annettuun osoitteeseen 16.5.2019 mennessä. Esitetyt huomiot arvioidaan ja tarvittaessa ulkoista pelastussuunnitelmaa korjataan.     


Satapelastus logo