1754 sijainti opaskartalla

Uudessaniityssä muutetaan kiinteistön käyttötarkoitusta

Asemakaavan muutoksella kiinteistöä voidaan käyttää jatkossa pysyvään asumiseen. Kaavaluonnos on nähtävillä yhtä aikaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 6. lokakuuta asti.

1754 sijainti opaskartalla

Nykyinen käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelualueiden korttelialuetta (YL), joka muutetaan kaavamuutoksella erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

Tutustu kaavan 609 1754 aineistoihin.


1754 sijainti opaskartalla