ajatus

Uusi kiertotalouden oppimateriaali on julkaistu

Kierroksia! -oppimateriaali on ensimmäinen kestävää arkea ja kiertotaloutta käsittelevä kattava ja opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali 3.-6. -luokkalaisille.

ajatus

Oppimateriaalin avulla voi opettaa kestävää arkea ja kiertotaloutta vuosiluokittain. Materiaali soveltuu myös teemaviikoille erillisinä kokonaisuuksina, itsenäiseen opiskeluun sekä yhdessä tekemiseen. Tuntisuunnitelmiin on merkitty luokkatasot, mutta se on myös joustavasti käytettävissä ryhmän ja tilanteen mukaan. Digitaalinen kiertotalouden maksuton oppimateriaali on tarkoitettu peruskoulun opettajille ja sivistystoimen parissa toimiville ja sen on kehittänyt  Sitra, Opetushallitus ja Lyfta.

 

Oppimateriaali koostuu neljästä tarinamaailmasta ympäri maailmaa ja siinä on yli 80 valmista oppituntia. Tarinoiden henkilöt pyrkivät omilla valinnoillaan elämään kestävämmin ja vaikuttamaan tulevaisuuteen positiivisesti. Tarinoiden kautta oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja elämäntapoihin. Tarinoiden viesti oppilaille on, että ongelman ratkaisut ja uudet ideat syntyvät yhdessä.

Oppimateriaalin keskeiset teemat ovat kiertotalous, oman hiilijalanjäljen vaikutus, ylikulutus, tuotteen elinkaari ja hyvä elämä. Monissa tuntisuunnitelmissa käsitellään useita näitä teemoja, joten materiaali tarjoaa opettajalle työkaluja sisällyttää aiheita oppitunneille uudella ja innostavalla tavalla. Peruskouun opettaja tai sivistystoimen edustaja voi luoda itselleen maksuttomat tunnukset sivustolle ja ottaa oppimateriaali käyttöön. Materiaali on käytettävissä vuoteen 2023 asti.


ajatus