Karttakuva Honkaluodon teollisuusalueesta

Uusia teollisuustontteja hakuun Honkaluodosta ja Pormestarinluodosta

Honkaluodon ja Pormestarinluodon uusien teollisuustonttien haku on edelleen käynnissä. Honkaluodon teollisuusalueella tontteja on tarjolla kolmessa eri korttelissa ja Pormestarinluodossa yhdessä korttelissa. Tontit luovutetaan tarveharkintaa käyttäen.

Karttakuva Honkaluodon teollisuusalueesta

Sekä Honkaluodossa että Pormestarinluodossa rakennetaan kevään aikana katuosuuksia, jotka mahdollistavat uusien teollisuustonttien luovuttamisen. Katujen on arvioitu valmistuvan siten, että niiden varrelle sijoittuville tonteille pääsee kulkemaan heinäkuun aikana.

Honkaluodon teollisuusalue sijaitsee kahden valtaväylän, valtatie 2:n ja valtatie 11:n, risteämisalueella. Honkaluodon alue on logististen ominaisuuksiensa johdosta varsin suosittua varasto- ja logistiikka-alan yritysten sekä näiden tukitoimintoja palvelevien yritysten sijoittumiselle. Teollisuustontteja alueelta on ollut tarjolla varsin rajallisesti, ja uusien katujen rakentumisen myötä toivottuja tontteja saadaan Honkaluotoon lisää.

– Pormestarinluodon yritysalue on logistisilta ominaisuuksiltaan niin ikään erinomainen kohde. Se sijaitsee valtatie 8:n välittömässä läheisyydessä, jossa kulkee vuorokaudessa lähes 11 000 ajoneuvoa. Pormestarinluodon teollisuustonttien näkyvyys liikennevirtoihin nähden on siten aivan omaa luokkaansa, iloitsee tonttipäällikkö Elisa Laine Porin kaupungilta.

Honkaluodon kolmesta korttelista kaksi on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, ja niissä tontit lohkotaan esitettyjen tontinkäyttöluonnosten perusteella hakemusten jättämisen jälkeen. Tonttien hallinta on luovutettavissa hakijoille vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi alueella on yksi teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi osoitettu kortteli, jossa tontin lohkominen on parhaillaan vireillä, ja tontin hallintaoikeus on luovutettavissa tulevana kesänä alueen katujen rakennuttua.

Pormestarinluodossa hakuun tulee yksi yhdistettyjen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi osoitettu kortteli. Hakemus voidaan jättää joko koko kortteliin tai korttelinosaan, ja tontti lohkotaan hakemusten jättämisen yhteydessä esitettyjen tontinkäyttöluonnosten perusteella. Tonttien hallinta on luovutettavissa hakijoille vuoden 2022 alusta alkaen.

Teollisuustonttien haku käynnistyy maanantaina 22. maaliskuuta kello 9. Hakuaika päättyy perjantaina 30. huhtikuuta kello 15. Tarkemmat tiedot hakuun tulevista tonteista sekä muista kaupungin vapaina olevista tonteista julkaistaan sähköisessä karttapalvelussa, jonka kautta tontteja ensisijaisesti myös haetaan.


Karttakuva Pormestarinluodon teollisuusalueesta

Pormestarinluodon teollisuusalue 

 

 


Karttakuva Honkaluodon teollisuusalueesta