Asemakaavakuva haussa olevasta Uudenniityn teollisuustontista

Uusien teollisuustonttien haku käynnissä

Honkaluodon, Uudenniityn ja Ulasoorin uusien teollisuustonttien haku on parhaillaan käynnissä kaupungin sähköisessä tonttipalvelussa. Haussa on yhteensä kolme uutta teollisuustonttia. Tonttien hakuaika päättyy maaliskuun lopulla.

Asemakaavakuva haussa olevasta Uudenniityn teollisuustontista

Uudessaniityssä haettavana on 7622 neliömetrin kokoinen tontti Kuljuntiellä. Valtatie 2:n läheisyydessä sijaitseva Uusiniitty on merkittävä teollisuuden keskittymä, jossa yritysten yhteistyö ja perustamisolosuhteiltaan suotuisa maaperä luovat hyvät edellytykset yritystoiminalle.

Ulasoorista haussa on mukana 23 254 neliön suuruinen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Raumanjuovantieltä. Asemakaavan käyttötarkoitus mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja rakentamisen.

Honkaluodon haussa oleva, pinta-alaltaan 12 608 neliömetrin kokoinen korttelialue sijaitsee Hiitolantiellä. Valtatie 2:n ja valtatie 11:n risteämisalueelle sijoittuva Honkaluodon teollisuusalue on logististen ominaisuuksiensa ansiosta varsin suosittu alue varasto- ja logistiikka-alan yritysten sekä niiden tukitoimintoja palvelevien yritysten sijoittumiselle.

Teollisuustonttien haku on parhaillaan käynnissä, ja hakuaika päättyy torstaina 31. maaliskuuta kello 15. Tontit luovutetaan tarveharkintaa käyttäen. Tarkemmat tiedot hakuun tulevista tonteista julkaistaan sähköisessä karttapalvelussa, jonka kautta tontteja ensisijaisesti myös haetaan.

– Hakemus voidaan jättää joko koko kortteliin tai korttelinosaan, ja tontti voidaan harkinnan mukaan lohkoa hakemusten jättämisen yhteydessä esitettyjen tontinkäyttöluonnosten perusteella, kertoo maankäyttöinsinööri Hannu Lammi.

Teollisuustontit vuokrataan pitkäaikaisella 50 vuoden vuokrasopimuksella, jolla sovitaan, että vuokralainen rakentaa tontille kahden vuoden kuluessa määrätyn suuruisen rakennuksen. Yritys voi lunastaa tontin omakseen täytettyään sovitun rakentamisvelvollisuuden.

Nyt haussa olevien tonttien lisäksi karttapalvelusta löytyy myös jatkuvassa haussa olevia teollisuustontteja ympäri kaupunkia. Esimerkiksi Uudessaniityssä tontteja löytyy lisäksi Koivukummuntieltä ja Koivukummunpolulta. Honkaluodon alueella jatkuvassa haussa on tontteja Terminaalintiellä, Linjatiellä ja Honkaluodontiellä.

 


Asemakaavakuva haussa olevasta Honkaluodon teollisuustontista

Asemakaavakuva haussa olevasta Honkaluodon teollisuustontista. 

 


Asemakaavakuva haussa olevasta Uudenniityn teollisuustontista

Asemakaavakuva haussa olevasta Uudenniityn teollisuustontista.

 


Asemakaavakuva haussa olevasta Ulasoorin teollisuustontista

Asemakaavakuva haussa olevasta Ulasoorin teollisuustontista.


Asemakaavakuva haussa olevasta Uudenniityn teollisuustontista