Opiskelu

Vähärauman vanhalle koululle valmistellaan väistötiloja

Tehtyjen selvitysten mukaan vuonna 1929 valmistunut Vähärauman vanha koulu vaatii perusteellista korjaamista hyvän sisäilman turvaamiseksi. Ympäristöterveysjaosto käsittelee mahdollista käyttökieltoa torstaina. Väistötiloja koululle on lähdetty valmistelemaan.

Opiskelu

Vähärauman vanhan koulun rakenteissa on todettu vuotoja, tunkkaista hajua, mikrobihalkeamia sekä viitteitä muista vaurioista. Sivistyksen toimialajohtaja Esa Kohtamäki kertoo, että selvitystyö opetuksen siirtämisestä väistötiloihin korjaustöiden ajaksi on aloitettu. Väliaikainen siirto koskisi 170 oppilasta.

Ympäristövalvonnan arvion mukaan koulurakennukseen tähän mennessä tehdyt korjaustyöt eivät ole riittäviä. Tekniikan toimialajohtaja Marko Kilpeläinen vakuuttaa, että kaupunki tulee tekemään tarkan selvityksen kouluun tarvittavista korjaustarpeista.

– Korjaustöiden tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa.

Kohtamäki ennakoi, että väistöaika on todennäköisesti koko alkanut lukuvuosi.

Käyttökieltoa käsitellään ympäristöjaoston kokouksessa torstaina 6. syyskuuta rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeesta tehdyn selvityksen pohjalta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää, että käyttökielto tulisi voimaan 29. lokakuuta.

Myös vuodelta 1983 olevassa Vähärauman koulun uudemmassa rakennuksessa on todettu kosteus- ja mikrobivaurioita ja ilmavuotoja. Vainion esittää, että tilojen kunnostuksen tulisi olla valmis ensi vuoden alkuun mennessä. Korjaustöiden ajaksi opetustyö on siirretty korjattavien luokkien osalta väistötiloihin.


Opiskelu