Presidentinvaalit_vaalihaku.jpg

Vaaleja varten tarvitaan yli 50 työntekijää

Presidentinvaalin ennakkoäänestys järjestetään 17.-23.1.2018. Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen vaali. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään 31.1.-6.2.2018.

Presidentinvaalit_vaalihaku.jpg

Porin keskusvaalilautakunta palkkaa noin 50 vaalitoimitsijaa viiteentoista yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Vaalitoimitsijan työaika riippuu pääsääntöisesti ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. Mahdolliseen toiseen vaaliin ei erikseen palkata uusia toimitsijoita, vaan vaalitoimitsijoina toimivat jo ensimmäisessä vaalissa mukana olleet henkilöt.

Vaalitoimitsijan on oltava täysi-ikäinen. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia vaalitoimitsijana.

– Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan työ on luonteeltaan virallista asiakaspalvelutyötä. Tietotekninen perusosaaminen riittää mainiosti. Lisäksi toimitsijalta vaaditaan tarkkuutta sekä hieman jopa näppäräsormisuutta vaalimateriaalin käsittelyssä, sanoo vaaliassistentti Ali El Tobgy.

Menestyksekäs työn hoitaminen edellyttää tarkkuutta, rauhallisuutta sekä kykyä itsenäiseen ja tarkoin säädeltyyn työskentelyyn. Äänestyslipun leimaamisen jälkeen ääni suljetaan vaalikuoreen. Tämän jälkeen äänestäjä ja vaalitoimitsija allekirjoittavat vuorollaan lähetekirjelomakkeen.

– Vaalitoimitsijan vastuulla on varmistaa, että lähetekirjelomake täytetään asianmukaisesti. Oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan lähetekirjelomakkeen allekirjoittaa ensin äänestäjä. Tämän jälkeen lähetekirjelomake sekä vaalikuori laitetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka jälkeen äänestäjä tiputtaa kuoren uurnaan. Kyseessä ei ole nopeuskilpailu, vaan tärkeintä on, että jokainen äänestyslipuke on leimattu ja lähetekirjelomake täytetty täsmälleen oikein, kertoo El Tobgy.

Vaalipäivän äänestyksestä vastaavat vaalilautakunnat, mutta osa ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista toimii heidän apunaan muun muassa vaaliavustajina sekä tuloslaskentajärjestelmän käyttäjinä.

Hakemuksen tehtävään voi jättää osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/pori-01-23-17


Presidentinvaalit_vaalihaku.jpg