Satula hankkeen kysely

Vastaa kyselyyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki.

Satula hankkeen kysely

Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle – lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. Vaikuta palveluiden kehittämiseen ja vastaa kyselyyn 22. huhtikuuta mennessä.

Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.


Satula hankkeen kysely