Kaupunginhallitus

Verotuloarviot ja valtion tukipaketti parantavat Porin tulosennustetta

Porin kaupungin tammi-heinäkuun tulosennuste osoitti 35,2 miljoonan euron alijäämää. Kasvaneet verotuloarviot ja valtion budjettiriihessä päätetty uusi tukipaketti ovat kuitenkin parantaneet tulosta ja uusi ennuste kaupungin vuoden 2020 tulokseksi on nyt -27,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus

Vielä vanhaan organisaatiorakenteeseen perustuvan ennusteen mukaan konsernihallinnon talous on edelleen ylittymässä miljoonalla eurolla.

Perusturvassa koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 1,4 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Koronatilanteen kehittymisestä riippuen sijaiskustannusten toteutumiseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on -16,4 miljoonaa euroa.

Sivistystoimialan ennusteessa ei ole heinäkuun tilanteen jälkeen tapahtunut muutoksia. Talouden arvioidaan toteutuvan noin 1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat kuitenkin jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Tuottojen ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala on ilmoittanut, että aiemmin keväällä myönnetty 0,5 miljoonan lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Tuoreiden laskelmien mukaan tarvittavan tuen määrä vuonna 2020 tulee olemaan 795 000 euroa, mikä tarkoittaa toimialan kehyksen ylittymistä noin 0,3 miljoonalla eurolla. Ylitys pyritään kattamaan uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahoista.

Teknisen toimialan ennustetta on parannettu 0,4 miljoonalla eurolla. Rakennusten myyntivoitot toteutuvat talousarviota heikommin, mutta toimintamenoissa säästetään merkittävämpi summa.

Verotuloarviot ovat parantuneet heinäkuun ennusteesta merkittävästi, koska aiempi ennuste sisälsi oletuksen, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä myös kunnallisverojen osalta noin 400 miljoonan euron edestä koko maan tasolla. Uusien tietojen valossa järjestelyä on kuitenkin haettu vain noin 100 miljoonalle eurolle. Vastaavasti valtionosuuksissa keväällä päätettyä verotulomenetysten kompensaatiota on pienennetty Porin osalta 7,5 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon.

Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta noin 13,6 miljoonalla eurolla eli 4,7 prosentilla. Kiinteistöverojen osalta ennuste on talousarvioon verrattuna noin 0,6 miljoonaa euroa heikompi.

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 miljoonaa ja ennuste on nyt 315,6 miljoonaa eli vajetta ennustetaan 15,3 miljoonaa. Ennuste on kuitenkin parantunut heinäkuun arviosta 6,6 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana.

Henkilöstön lukumäärässä ollaan -225 henkilöä viime vuoden elokuun tason alapuolella Vakinaisten määrä on kasvanut kahdella heinäkuusta, mikä on hyvin vähän elokuussa tyypillisesti tapahtuvaan vakinaisten määrän kasvuun. Muutos viime vuoden elokuuhun on vakinaisten osalta -30 henkilöä. Merkittävin muutos on kuitenkin määräaikaisissa palvelussuhteissa, joiden määrä on laskenut selvästi 170 henkilöllä.

Porin kaupunginhallitus käsittelee tammi-elokuun 2020 talous- ja henkilöstöraporttia kokouksessaan maanantaina 5. lokakuuta.


Kaupunginhallitus