Yleislääkärin vastaanotto

Yhteistyö työterveyspalveluita tuottavan Terveystalon kanssa on koettu toimivaksi – jatkosta päätetään maanantaina

Yhteistyö Porin kaupungin henkilöstön työterveyspalveluita tuottavan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa on henkilöstölle toteutetun kyselyn mukaan toimivaa. Terveystalo on vastannut kaupungin henkilöstön työterveyspalveluista vuodesta 2017 alkaen.

Yleislääkärin vastaanotto

Kaupunki toteutti huhtikuussa 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn osana yhteistyön kehittämistä Terveystalon kanssa. Kyselyyn vastasi 1037 kaupungin työntekijää, jotka olivat kohtuullisen tyytyväisiä niin lääkäreiltä kuin terveydenhoitajilta saamiinsa palveluihin.

Yhteistyötä pidetään onnistuneena ja haasteita on aiheuttanut enimmäkseen vain kaupungin henkilöstön suuri määrä.

– Meillä on noin 6000 henkilön suuruinen organisaatio. On selvää, että tämän kokoluokan asiakkuuden siirtäminen ja toimivan yhteistyön rakentaminen vie aikaa, toteaa kaupungin henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen.

Asiakaskyselyyn vastanneet antoivat kiitosta etenkin työterveyshoitajien aktiivisuudelle ja lääkäreiden asiantuntemukselle. Myös Chat- ja Omaterveys-palveluita pidettiin toimivina.

– Olemme tiivistäneet yhteistyötä Terveystalon kanssa ja alkuvaikeuksien jälkeen tilanne on tasaisesti kehittynyt parempaan suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat merkki siitä, että olemme päässeet toiminnassa eteenpäin, Jauhiainen arvioi.

Porin kaupunki työnantajana arvostaa henkilöstönsä hyvinvointia erityisen tärkeänä asiana

– Päätös työterveyshuollon kokonaisulkoistuksesta oli ennakkoluuloton. ­Ratkaisullamme laajentaa työterveyshuolto koskemaan tämän vuoden alusta myös pitkäaikaissairauksien hoitoa halusimme osoittaa henkilöstöllemme, että heidän hyvinvointinsa on meille työnantajana tärkeää, kertoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kaupungin henkilöstön suuresta määrästä johtuneet haasteet etenkin yhteistyön alussa vaikuttavat asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vaikuttaa vähentyneen.

– Olen iloinen siitä, että asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat näinkin myönteisiä. Toki on rehellisyyden nimissä mainittava, että myös kehitettävää löytyy puolin ja toisin. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentämisessä ja esimiestyön tukemisessa, toteaa Luukkonen.

Työterveyspalvelujen tuottamisesta Terveystalon kanssa sovittiin 7.11.2016 allekirjoitetulla sopimuksella. Sopimuskausi kattaa vuodet 2017–2018 sisältäen varauksen yhden vuoden optiosta. Option käyttöönotosta tulee sopimuksen mukaan päättää viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden umpeutumista. Kaupunginhallitus tekee päätöksen optiovuoden käytöstä kokouksessaan maanantaina 28. toukokuuta.

Kaupunginjohtaja tulee esittämään ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle optiovuoden käyttöönottoa kaupungin ja Suomen Terveystalo Oy:n välisessä sopimuksessa.


Yleislääkärin vastaanotto