Yksityisten tonttipörssi

Yksityisten tonttipörssi käyttöön Porissa – ilmoita tonttisi mukaan

Porin kaupunki on avannut yksityisten tontinomistajien ja ostajaehdokkaiden välistä kaupankäyntiä tukevan tonttipörssipalvelun. Tonttipörssi on kaupungin tarjoama maksuton palvelu, jossa yksityiset tontinomistajat voivat mainostaa rakentamattomia asuintonttejaan kaupungin sähköisessä järjestelmässä.

Yksityisten tonttipörssi

Porissa on tällä hetkellä yli tuhat rakentamatonta yksityisten omistamaa asuintonttia. Tonttipörssillä pyritään helpottamaan myyjien ja ostajien välistä kohtaamista.

– Haluamme olla omalta osaltamme edesauttamassa yksityisten omistamien rakentamattomien asuintonttien myyntiä, sillä tyhjien rakennuspaikkojen rakentuminen on sekä Porin kaupungin että kaupunkilaisten etu, kertoo suunnittelija Jone Puputti Porin kaupungilta.

Tonttipörssi-palvelu perustuu yksityisten ilmoittajien luovuttamiin tontti- ja yhteystietoihin: myytävän tontin tiedot ilmoitetaan kaupungille sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen tiedot syötetään kaupungin toimesta tonttipörssiin. Tämän jälkeen tontit ovat kaupungin verkkosivujen kautta kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä. Annetuista tiedoista ja niiden luotettavuudesta vastaa tontin ilmoittaja.

– Kaupunki tarjoaa maksuttoman alustan tonttien myynnille, mutta ei osallistu varsinaiseen kaupantekoon. Mahdollisen tonttikaupan tekevät siis myyjä ja ostaja keskenään, selventää Puputti.

Tonttipörssin toiminta on käynnistetty yhteistyössä paikallisten tontinomistajien kanssa, ja palvelussa on jo nähtävillä muutamia rakennuspaikkoja Noormarkun Länsimetsän sekä Vähärauman kaupunginosissa. Sukunsa rakentamattomia tontteja tonttipörssiin on ilmoittanut muun muassa Noormarkusta kotoisin oleva Jaakko Lope.

– Sähköinen tonttipörssi helpottaa sopivan tontin etsintää, sillä pörssiin on koottu tärkeitä tietoja tarjolla olevista tonteista. Lisäksi tonttipörssin linkittyminen karttapalveluun auttaa tonttien sijainnin hahmottamisessa. Kaupungin ja yksityisten tontinomistajien yhteistyö tonttipörssissä edistää myös tonttien myyntiä, ja lisää näin esimerkiksi Noormarkun alueen uudisrakentamista, kertoo Lope.

Tonttipörssiä päivitetään säännöllisesti, ja tonttitarjonta laajenee sitä mukaan, kun omistajat ilmoittavat tonttejaan pörssiin nähtäville. Lähitulevaisuudessa palveluun tullaan ottamaan mukaan myös yritystontit.

Kaupungin omistamien tonttien hakupalvelu toimii edelleen tuttuun tapaan yksityisten tonttipörssin rinnalla. Kaupungilla on parhaillaan käynnissä myös uusien omakotitonttien sekä kaupungille palautuneiden tonttien haku, jossa on mukana tontteja muun muassa Klasipruukista ja Murtosenmutkasta. Haku päättyy 2. elokuuta.

 


Yksityisten tonttipörssi