Yksityistie

Yksityistieavustukset haettavana

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2017 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Yksityistie

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta.

Avustuslomakkeita saa Palvelupiste Porinasta, Yrjönkatu 6 B (katutaso) tai kaupungin verkkosivuilta. Lomakkeet lähetetään kaupungin toimesta niille tiekunnille, jotka ovat aikaisempina vuosina hakeneet avustusta kaupungilta.

Hakemukset on palautettava postitse 23.3.2018 mennessä osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2017, PL 121, 28101 Pori. Hakemukset voi myös toimittaa ko. määräaikaan mennessä Palvelupiste Porinaan.


Yksityistie