Palvelukarttakuva Porin koulupiireistä

Yleisötilaisuuksia lähikoulualueiden muutoksista koskien Lotskerin sekä Enäjärven alueita – Käppärän ja Vähärauman alueesta sekä Honkaluodon alueesta mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti

Porin kaupungin opetusyksikkö järjestää kaikille avoimet yleisötilaisuudet Pohjoisväylän koulun Toejoen toimipisteessä sekä Enäjärven koulussa. Tilaisuuksissa käsitellään alueiden koulupiireihin suunniteltuja tai aiemmin tehtyjä muutoksia sekä kuullaan asukkaiden ajatuksia niistä. Lisäksi opetusyksikölle voi lähettää palautetta sähköpostilla kahteen muuhun lähikoulualueeseen liittyen. 

Palvelukarttakuva Porin koulupiireistä

Opetusyksikkö valmistelee muutoksista esityksen sivistyslautakunnan marraskuun kokoukseen. Sivistyslautakunnalle tullaan esittämään, että muutokset koskevat koulutulokkaita syksystä 2023 alkaen sekä alueelle perusopetuksen aikana muuttavia. Koulun jo aloittaneita muutokset eivät koske, mutta koulupiirimuutos voidaan ottaa huomioon toissijaiseen kouluun haettaessa.

1. YLEISÖTILAISUUS. Kaarisillan ja Pohjoisväylän (entisten Toejoen ja Ruosniemen) koulujen välinen lähikoulualue koskien Lotskerin alueen oppilaita
Aika: keskiviikko 12.10.2022 kello 18.00 
Paikka: Pohjoisväylän koulu, Toejoen toimipiste, Kansakoulunkatu 1

Pohjoisväylän koulu otetaan käyttöön lukuvuonna 2023–2024. Koulu rakentuu nykyisten Toejoen ja Ruosniemen koulujen väliin lähelle Lotskerin asuinaluetta, josta käydään nyt Kaarisillan yhtenäiskoulua. Opetusyksikön suunnitelmana on, että ensi syksystä alkaen Lotskerin alueen koulutulokkaat menevät Pohjoisväylän kouluun Kaarisillan yhtenäiskoulun asemesta. Kaarisillan yhtenäiskoulussa jo koulua käyvien oppilaiden koulupaikkaan tämä muutos ei vaikuta. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

2.  YLEISÖTILAISUUS. Meri-Porin ja Enäjärven koulujen välinen lähikoulualue 
Aika: torstai 13.10.2022 kello 18.00 
Paikka: Enäjärven koulu, Koulutie 42

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Enäjärven koulun välisen lähikoulualueen rajaa muutettiin sivistyslautakunnassa 7.12.2021. Päätöksessä edellytettiin, että lähikoulualueen muutosta tarkastellaan uudelleen syksyllä 2022 seuraavaa oppilaaksiottoa varten. Opetusyksikön tarkoituksena on, että sivistyslautakunnalle esitetään rajan säilyttämistä 7.12.2021 päätöksen mukaisena. Nykyisen rajan mukaan syksyllä 2023 Enäjärvellä aloittaa ensimmäisen luokan noin kymmenen oppilasta ja Meri-Porissa noin 20 oppilasta. Näillä määrillä Enäjärvelle mahtuu paljon toissijaisia hakijoita.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

1. SÄHKÖPOSTIPALAUTE. Vähärauman ja Käppärän koulujen välinen lähikoulualue 

Vähärauman ja Käppärän koulujen välistä lähikoulualuetta muutettiin sivistyslautakunnassa 7.12.2021. Päätöksessä edellytettiin, että lähikoulualueen muutosta tarkastellaan uudelleen syksyllä 2022 seuraavaa oppilaaksiottoa varten. Sivistyslautakunnalle tullaan esittämään, että raja säilytetään 7.12.2021 päätöksen mukaisena. Tähän liittyen ei järjestetä yleisötilaisuutta, koska muutoksesta ei tullut alueen perheiltä palautetta. 

Asiasta voi antaa palautetta opetusyksikön päällikölle sähköpostitse osoitteeseen taneli.tiirikainen@pori.fi viimeistään 28.10.2022 mennessä.

2. SÄHKÖPOSTIPALAUTE. Itätuulen ja Käppärän koulun välinen lähikoulualue koskien Honkaluodon aluetta

Itätuulen ja Käppärän koulujen välistä lähikoulualuetta on tarkoitus muuttaa siten, että Honkaluodon alueen lapset menevät jatkossa Itätuulen kouluun Käppärän koulun asemesta. Matka Itätuuleen on merkittävästi lyhyempi kuin Käppärään. Uusi raja tulisi menemään Honkaluodontien ja Huvikummuntien välistä ojaa pitkin Ulvilan ja Porin rajalle. Linjatie jää Käppärän alueelle ja Kuriirintie sekä Viestitie Itätuulen alueelle. Vuosiluokilla 1–3 Honkaluodon alueen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen Itätuulen kouluun. Neljännestä luokasta eteenpäin koulukuljetusetuus riippuu muun muassa oppilaan kotiosoitteesta. Tähän muutosesitykseen liittyen ei järjestetä yleisötilaisuutta, koska muutos ei koske vielä muutamaan vuoteen koulutulokkaita, ellei alueelle muuta uusia lapsiperheitä. 

Asiasta voi antaa palautetta opetusyksikön päällikölle sähköpostitse osoitteeseen taneli.tiirikainen@pori.fi viimeistään 28.10.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa: 
Taneli Tiirikainen, opetusyksikön päällikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi 


Palvelukarttakuva Porin koulupiireistä