Keisarinpankin dyyniä kunnostetaan keräämällä sepeliä käsivoimin

Yli 100 talkootuntia Keisarinpankilla

Yyterin dyynien kunnostustoimet jatkuvat tänä kesänä vapaaehtoistyönä. Dyyneillä kerätään sepeliä pois pulkkamäestä, ja purjelautarannalla haravoidaan levää sekä vesikasvillisuutta.

Keisarinpankin dyyniä kunnostetaan keräämällä sepeliä käsivoimin

Yyterin dyynit ja hiekkarannat vaativat erilaisia hoitotoimenpiteitä niiden luonnollisen luonteen säilyttämisen ja nykyisenkaltaisen virkistyskäyton jatkumisen turvaamiseksi. Kevään aikana paikalliset vapaaehtoiset ovat tehneet jo yli 100 talkootuntia esimerkiksi keräämällä sepeliä Keisarinpankilta puhdistaen pulkkamäen sille valuneista kivistä. Hiekkarannan pohjoispäässä sijaitsevalta vanhalta purjelautailurannalta on haravoitu runsaasti sinne kertynyttä levää ja vesikasvillisuutta.


Yyterin sannoilta haravoidaan levää ja vesikasvillisuutta kunnostustoimina

 

Dyynien kunnostustoimiin tarvitaan ahkeria käsiä

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut –toimiala toteuttaa Yyterin alueen ennallistamiseen ja hoitoon liittyvää hanketta Coastal and Dune Management, jolle on saatu EU-rahoitusta Leader toimintaryhmä Karhuseudulta. Hankkeen päätavoitteena on suojella arvokkaita dyynejä, ja korjata massatapahtumien aiheuttamia vaurioita. Hankkeen pääkumppaneita ovat paikalliset yhdistykset Yyterin Alueen Asukkaat ry, Porin seudun ympäristöseura ry ja Porin Pyrintö ry, joiden vapaaehtoiset ovat olleet mukana Yyterin kunnostustoimissa jo viidesti tämän kevään aikana. 

Yyterin Sannat ovat Etelä-Suomen laajin yhtenäinen dyynialue, ja se on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistyskohteena. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet dyynialueen huomattavat luontoarvot sekä dyynien pitkään jatkunut kuluminen ja kasvipeitteen vaurioituminen liiallisen virkistyskäytön seurauksena. 2000-luvulla Yyterin rantojen ongelmaksi on myös noussut Itämeren rehevöitymisestä johtuva levien ja vesikasvien runsastuminen.

Osallistu talkoihin!

Talkoita jatketaan 25. toukokuuta, 1. kesäkuuta ja 8. kesäkuuta klo 14 alkaen. Talkoissa hoidetaan ja ennallistetaan Yyterin dyynejä ja hiekkarantaa mm. keräämällä sepeliä, kantamalla hiekkaa ja risuja, haravoimalla levää, kitkemällä kasveja, kylvämällä ja istuttamalla kasveja sekä pystyttämällä tuuli- ja naruaitoja ohjaamaan kulkua dyyneillä. Talkoihin pukeudutaan säänmukaisesti, kaatosateessa tai myrskysäällä ei talkoilla.

Lisätietoja hankkeesta ja talkoista: Ilkka Jussila ilkka.jussila@pori.fi tai p. 040-571 9061.

 


Keisarinpankin dyyniä kunnostetaan keräämällä sepeliä käsivoimin