Matkakeskus

Ylityökielto voi aiheuttaa Porissa heikennystä palveluihin sekä poikkeuksellisia aukioloaikoja

Useiden kunta-alan työntekijäjärjestöjen julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttavat myös jossain määrin Porin palveluihin. Yksi iso vaikutuksen alaisuudessa oleva asia on teiden ja katujen kunnossapito.

Matkakeskus

– Mikäli ylityökiellon aikana sattuu kohdalle lumisadealue tai muu talvikunnossapidon toimenpiteitä vaativa tilanne, niin töitä tehdään vain normaalien työvuorojen aikana, eli arkisin 7.00-15.30, kuvailee infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki.

Jos ajanjaksoon osuu kuitenkin lumimyrsky tai lauhtumisen aiheuttamaa liukkautta, voidaan joutua harkitsemaan ulkopuolisen kaluston käyttöä varsinaisten työaikojen ulkopuolella. Myös sääolosuhteiden armoilla olevaa tulvasuojelua eli Kokemäenjoen tarkkailua tehdään tulvariskin vuoksi jatkuvasti.

Porin Vedelle kiireettömät korjaukset voidaan jättää arkipäivisin hoidettavaksi. Jos töiden tekemättä jättäminen aiheuttaa kuitenkin vahinkoa, ne hoidetaan viipymättä. Esimerkiksi kaikki vuodot suljetaan, yli viisi asuntoa vedettä jättävät vuodot korjataan, varavettä toimitetaan ja viemäritukokset avataan.

Henkilöstön sairastuminen voi johtaa toimipisteiden sulkemiseen

Päiväkodeissa henkilöstöä pyritään siirtämään talosta toiseen tarpeen mukaan ja näin saadaan turvattua normaali toiminta. Myös ohjaajia voidaan kouluista siirtää päiväkotiin.

– Huomattavaa on, että nyt on flunssakausi ja henkilöstöä on poissa. Vuoropäivähoidossa, jos vanhemmille tulee muutoksia ilmoitettuihin hoitotarpeisiin, ei hoitoa pystytä välttämättä tarjoamaan muuttunutta tarvetta vastaavasti, jos lapsiryhmä on täynnä, toteaa yhteisten palveluiden päällikkö Kaisa Harjunpää.

Jos henkilöstöä ei ole, voi esimerkiksi kirjastojen ja museoiden aukioloaikoihin tulla muutoksia. Samoin uimahallin tiloja ei välttämättä saada auki tai tiloja avataan rajoitetusti, mikäli uimavalvontaan pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa.

– Jos sairastumisten vuoksi on tarpeen, suunnitelmana on, että Meri-Porin uimahalli suljetaan ja keskustan uimahalli pidetään pystyttävissä määrin auki, toteaa Harjunpää.

Ässien pelien osalta liikunta- ja nuorisoyksikössä toivotaan, ettei yllättäviä sairastumisia tule enemmälti, jotta jää saadaan ajettua erätauoilla ja jäähallin koneisto pidettyä kunnossa ja käynnissä.

Hammaslääkärikäyntejä voidaan joutua perumaan

Perusturvan osalta tilanne on vakaa. Sairauspoissaoloja on jonkin verran, mutta varahenkilöitä ja sijaisia on saatu kohtuullisesti. Avosairaanhoito- ja terveydenhoitopalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä psykososiaalisissa palveluissa lyhytaikaiset poissaolot on aina hoidettu sisäisin järjestelyin.

– Kiellot voivat aiheuttaa enemmänkin asiakkaiden aikojen peruutuksia tai aikojen siirtoja sekä päivystyspotilaiden lähettämistä herkemmin yhteispäivystykseen, toteaa perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Rajoitusten näkökulmasta kriittisiä ovat 24/7-tehtävissä olevat, kuten palomiehet ja ensihoitajat. Palomiehet ovat viranhaltijoita, joten rajoitus ei koske heitä, mutta työsopimussuhteisia ensihoitajia ne koskevat.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä.

 

Lisätty 9.2.2018:

Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulos ja palvelut toimivat normaalisti.


Matkakeskus