Yyterinsantojen risteyksen kunttaistutus

Yyterinsantojentien risteykseen kunttaistutus

Yyterinsantojentien risteysalueen maisemointityöt jatkuvat. Lähimpänä Yyterinsantojentietä sijaitsevat hiekkakumpareet saavat lopulliseksi pinnoitteekseen metsänpohjamaton eli kuntan. Istutusalaa on tänä kesänä noin 2 100 m2. Asennustyöt tapahtuvat viikon 27 aikana.

Yyterinsantojen risteyksen kunttaistutus

– Kuntan sijoittaminen hiekkakumpareisiin estää hiekan leviämisen tuulen mukana. Hiekka on myös kuntalle luontainen kasvualusta, kertoo suunnitteluhortonomi Katja Tuomala Porin kaupungin infrayksiköstä. 

Pääosin kanervikosta, puolukasta ja mustikasta koostuvalla kuntalla ennallistetaan ja maisemoidaan metsähakkuuaukeaksi jäänyttä risteysaluetta. Kuntta vaatii juurtuakseen kahden ensimmäisen vuoden ajan säännöllistä kastelua kuivina ajanjaksoina. Kuntan juurruttua, se kestää satunnaista kulkua ja marjastusta. Ennen juurtumistaan kuntan tulee antaa juurtua rauhassa eikä alueella kulkua tämän vuoksi vielä suositella. 

  

Risteysalueen laajuuden vuoksi maisemointitöitä ei saada valmiiksi kerralla ja alueelle tullaan lisäämään vielä rantavehnä- ja puuistutuksia kuntan lisäksi. Kuntta on hoitovapaa pintamateriaali juurruttuaan. 

 

Alueelle tavoitellaan Yyterille ominaista ja luonnollista, ilmeeltään metsämäistä maisemaa. Aluetta maisemoidaan risteysalueen siirron jäljiltä.  

 


Yyterinsantojen risteyksen kunttaistutus