Esittely

Urheilijan tukena urheilussa ja opinnoissa

Satakunnan urheiluakatemia auttaa huipulle tähtääviä urheilijoita kokonaisvaltaisesti tukemalla sekä valmennusta että opiskelua. Urheiluakatemiaan on mahdollista hakeutua urheiluyläkoulun sekä toisen asteen ja korkea-asteen koulutusten kautta.

Satakunnan Urheiluakatemia on Satakunnan alueen urheilijoiden, oppilaitosten ja seurojen välinen yhteistyöverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2002. Urheiluakatemia on kehitetty urheilevaa nuorta varten: se tukee opintojen ja ammattimaisen harjoittelemisen yhdistämisessä. Urheiluakatemiaan kuuluva opiskelija voi käyttää kaikkia tukipalvelujamme pääsääntöisesti maksutta.

Satakunnan urheiluakatemia tarjoaa urheilijalle tavoitteellisen ja laadukkaan toimintaympäristön kehittyä, kun haluat yhdistää sekä urheilun että opiskelun korkealla tasolla. Toimimme tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja urheiluseurojen kanssa, jotta urheilija saisi keskittyä kehittymään.

Satakunnan Urheiluakatemian toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen, tehostaa päivittäisvalmennusta sekä verkottaa tukipalveluita urheilijoiden ja valmentajien ympärille.

Toimimme osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa.

Eettinen toiminta

Satakunnan Urheiluakatemia on sitoutunut toimimaan Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK ry:n sekä Suomen Antidopingsäännöstön mukaisesti.

Lisätietoja Antidoping-työstä, kielletyistä aineista ja menetelmistä sekä dopingtestauksesta löytyy kattavasti SUEK ry:n sivuilta http://www.suek.fi/web//fi.

Satakunnan Urheiluakatemiassa eettiseen toimintaan liittyen akatemian urheilijoita ja valmentajia suositellaan suorittamaan SUEK:n Puhtaasti Paras – koulutus.