Pajan koulu

Opintojen suorittaminen luokkamuotoisessa opiskelussa ja isossa ryhmässä saattaa aiheuttaa haastetta joillekin nuorille opiskelijoille. Suorituskeskeisissä opinnoissa koulunkäynnistä voi tulla vaikeaa ja poissaolot koulusta lisääntyvät, keskeytyksiäkin voi tulla eteen.

Voit suorittaa keskeytyneen peruskouluopiskelun, voit myös suorittaa ammatillisia tutkinnon osia ja jopa kokonaisen tutkinnon. Voit miettiä omaa urasuunnitelmaa, liittää siihen vaikka lukion- ja muita aikuisopintoja, käydä välillä töissä esimerkiksi harjoitteluissa ja työkokeiluissa.

Pajan koulu tarjoaa mahdollisuuden osallistua tutkintokoulutukseen valmistavaan koulutukseen (TUVA) niille oppijoille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta opinnoissa edistymiselle. TUVA-koulutuksen teoriaosuuksista vastaavat oppilaitokset, ja Pajan koulu tarjoaa työpajatyyppisen oppimisympäristön työelämätaitojen kehittymiselle sekä työelämässä tapahtuvalle oppimiselle. Samalla harjaantuvat arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus.

TUVA-koulutus alkoi 1.8.2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyivät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Meillä voit opiskella oppisopimuksella ammattiin omaehtoisena tai työsuhteessa. Voit kouluttautua vaikka kokonaan uuteen ammattiin tai kehittää nykyistä osaamista osatutkintojen avulla. Nuorten työpajalla voit esimerkiksi opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi tai työvalmentajaksi. Voit myös opiskella muita tutkintoja.

Toimimme myös vakuutusyhtiöiden kumppaneina ammatillisessa kuntoutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa. Meillä opiskelee pitkän työuran tehneitä työntekijöitä kouluttautumalla uudelleen ohjaus- ja valmennustyötehtäviin vakuutusyhtiöiden tukemana. Opinnot räätälöidään aina henkilökohtaisesti aiemman osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Toimimme työpajamaisissa oppimisympäristöissä, joissa nuorille ja aikuisille annetaan kasvurauhaa omiin opintoihinsa. Työpajojen valmentajat avustavat opinnoissa ja toimivat tukena viranomaisyhteistyössä. Yhteistyökumppaneina toimivat maakunnan oppilaitokset Winnova, Sataedu ja Kankaanpään opisto sekä perusasteen oppilaitokset.

NimikeNimiPuhelinnumeroOsoite
TyöpajapäällikköSuomala Janne044-701 1296
Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
Vastaava yksilövalmentajaSalokangas Maarit044-701 1295Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
TyövalmentajaElo Milvi044-701 1438Veturitallinkatu 7, 28120 Pori

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi