Vaikuttaminen

Porissa nuoret pääsevät vaikuttamaan heille suunnattuihin palveluihin. Ohjattujen toimintojen lisäksi nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa.