Ilmanlaatu Harjavallassa

Pirkkala

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan mittaamat rikkidioksidi- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Pirkkalan mittausasemalla:

Graafinen kuvaaja pitoisuuksista

Minuuttipitoisuustaulukko
Tuntipitoisuustaulukko

Kaleva

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan mittaamat rikkidioksidi- ja hengitettävien sekä pienhiukkasten pitoisuudet Kalevan mittausasemalla:

Graafinen kuvaaja pitoisuuksista

Minuuttipitoisuustaulukko
Tuntipitoisuustaulukko